Szájer József kezdeményezésére az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága ma délelőtt eszmecserét folytatott a tegnap elfogadott új magyar Alaptörvényről. Szájer József beszámolójában felhívta a figyelmet a dokumentum legfontosabb vívmányaira. A résztvevő képviselők egyes kritikai észrevételeik mellett hozzászólásaikban megerősítették, hogy az alkotmányozás kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozik. Bár az alaptörvény vitája alatt a magyar szocialisták az Országgyűlésben választóikat nem képviselték, az EP szakbizottságában hallatták hangjukat.

Szájer József beszámolójában felhívta a figyelmet, hogy Magyarország régi adósságát törleszti a tegnap elfogadott új alkotmánnyal, hiszen Magyarországgal szemben a térség posztkommunista országai a rendszerváltást követően szakítottak kommunista gyökerű alkotmányaikkal és új alaptörvényt fogadtak el. Szájer József hozzászólásában ismételten kiemelte, hogy az új alaptörvény a közös európai értékeken, a magyar és európai alkotmányos hagyományokon valamint az Alapvető Jogok Chartájának rendelkezésein alapul. A Fidesz EP-delegációjának elnöke hangsúlyozta az államadósság csökkentése valamint a jövő generációk védelme érdekében hozott újító rendelkezéseket.

A beszámolót követő hozzászólásokban a résztvevők megköszönték Szájer Józsefnek az új magyar alkotmány elfogadását követően példátlan gyorsasággal megtett tájékoztatását. A hozzászóló EP-képviselők közül többen egyértelműen leszögezték, hogy az alkotmányozás nemzeti hatáskörbe tartozik. A korábban már az európai baloldal által – többek között például a diszkrimináció, a határon túli magyarok iránti felelősség szövegbe foglalása kérdésével kapcsolatban – megfogalmazott kritikákat Szájer József válaszában ismételten megcáfolta.

Gurmai Zita szocialista EP-képviselő felszólalásában megfogalmazott kritikákra reagálva Szájer József sajnálatát fejezte ki, hogy a szocialisták a magyar Országgyűlésben az alkotmányról folyó vitában nem képviselték állampolgáraikat, s véleményüknek ott nem adtak hangot.