Áder János a parlamenti honlapon közzétett levelében emlékeztet arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság korábban hiányosnak találta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa adatkezelésének törvényi szabályozását. A törvény aláírásának megtagadását azzal indokolta: a módosítás nem tartalmazza teljes körűen az információszabadságról szóló törvény által megállapított garanciális feltételeket, nem határozza meg pontosan az adatkezelés célját és időtartamát, az adatok fajtáit, valamint az adattovábbítások részleteit.

Az infotörvény alapján ugyanis személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, elérésére alkalmas, és csak addig, amíg ez a cél eléréséhez szükséges. Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul, illetve törvény vagy törvényi felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdekű célból elrendeli.

Az államfő a Kövér László házelnöknek címzett levelében vizsgálandónak nevezi, hogy a tervezett adattovábbítási rend hatálybaléptetéséhez szükséges-e a hegyközségi törvény további módosítása. Rögzíti azt is, hogy az adatvédelmi hatóság véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét.

A parlament múlt hétfőn fogadta el Font Sándor fideszes képviselő javaslatára a hegyközségi törvény módosítását, hatályon kívül helyezve azt a rendelkezést, amely előírja, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét csak a szőlészeti, míg az alelnökét csak a borászati szekcióba tartozó küldöttek közül kell megválasztani. A kormánypárti képviselő indoklása szerint a törvénymódosítást az is szükségessé tette, hogy az adatvédelmi hatóság hiányosnak találta a hegyközségek országos szervezetének adatkezelését.

A törvényt ezért azzal javasolta kiegészíteni, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogszabályban foglalt feladatai ellátása érdekében informatikai rendszert működtet, és jogosult a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatainak kezelésére. Az adatokhoz a hegybírók, a főtitkár, valamint a közigazgatási hatósági ügyben eljáró tisztségviselő számára a hozzáférést biztosítani kell – olvasható az államfő által most visszaküldött törvényben, amely szerint a hegyközségi tanács az általa kezelt adatokból jogszabályban meghatározott tartalommal és módon köteles adatot szolgáltatni a borászati hatóságnak.

Áder János tavaly májusi hivatalba lépése óta most 16. alkalommal küldött vissza törvényt az Országgyűlésnek.

(MTI)