Az EMNT a dolgok alakulása rendjén mérsékelt derűlátással nyugtázta, hogy Markó Béla és Szász Jenő pártelnökök kezdeti, kategorikusan kizárólagos álláspontjaikat felülbírálva, utóbb mégiscsak belementek a kezdet kezdetén megszakadt tárgyalások folytatásába. Azonban már a második tárgyalási fordulóra is árnyékot vetett az a körülmény, hogy az EMNT harmadik félként való bekapcsolódását a további megbeszélésekbe mind az RMDSZ, mind az MPP elhárította.

Jelek szerint az egypárti beidegződéseitől szabadulni képtelen RMDSZ valójában eleve nem is szándékozott megállapodásra jutni az MPP-vel, hanem csak ennek a vitorláiból kívánta kifogni a szelet szokványos egységretorikájával, illetve a polgári oldal szavazótáborának elbizonytalanítása által. Erre vall legfőképpen az a diktátumszerű Megállapodás-tervezet, melyet az RMDSZ egy nappal a legutóbbi marosvásárhelyi tárgyalás után kívánt ráerőltetni a Magyar Polgári Pártra. Az MPP hat bejutó helyre vonatkozó „matematikai„ érvelése sem kedvezett az esetleges kompromisszumos megoldásnak, főleg, miután az első tárgyalási fordulóban – a politikai realitásokkal nem számolva –, a választási koalícióhoz ragaszkodtak, ezáltal gyengítve saját tárgyalási pozíciójukat. Ezt a motívumot utóbb az RMDSZ elnöke látványos módon ki is használta.

Túl azonban minden bírálaton és pártérdeken, a megegyezés sikertelenségének a legfőbb vesztese maga az erdélyi magyar közösség, akinek legfőbb elvárása továbbra is: a nemzeti összefogás.

Az EMNT továbbra is meg van győződve afelől, hogy a Magyar Polgári Párt megjelenésével intézményesült politikai pluralizmus fontos értéket jelent az erdélyi magyar társadalom demokratikus berendezkedése szempontjából. Ezzel együtt az is nyilvánvaló, hogy a demokratikus pluralizmus nem szabad hogy akadályt jelentsen olyan esetekben, amikor a közösségi érdek hatékony képviselete egységes fellépést igényel. Az erdélyi magyar demokratikus rendszerváltozásnak olyanképpen kell végbemennie, hogy a nemzeti egység és a demokratikus szabadság ne kerüljenek szembe egymással.

Mindezeket figyelembe véve, az EMNT további erőfeszítéseket tesz egy olyan társadalmi-politikai környezet és légkör kialakítása érdekében, amely a pártpolitikai különbözőségeken felül álló nemzetpolitikai kérdésekben megegyezésre és együttműködésre kényszeríti a pártpolitikai szereplőket. Ennek értelmében megkereséssel fordul nemcsak a pártokhoz, hanem velük együtt a tavalyi európai parlamenti választásokon eredményesen összefogott civil szervezetekhez is – azzal a feltett szándékkal, hogy a rendelkezésre álló rövid idő alatt, az őszi parlamenti választásokra nézve mégiscsak sikerüljön megvalósítani a lehető legerősebb képviseletet biztosító nemzeti összefogást.

Nagyvárad, 2008. augusztus 4.

Tőkés László

elnök

EP-képviselő