A Fidesz-KDNP szövetség által felállított Nemzeti Együttműködés Kormánya a képviseleti demokrácia történetében soha nem látott, több mint kétharmados támogatottsággal látott munkához. A „szavazófülkék forradalmát” és a választók bizalmát Orbán Viktor miniszterelnök új kormánya, valamint a Fidesz-KDNP országgyűlési frakciója az elmúlt négy hónapban megfeszített munkával hálálta meg: eleddig soha nem tapasztalt tenniakarással kezdtek hozzá a romeltakarításhoz, gyökeres változásokat alapozva meg mind a közigazgatásban, mind pedig a nemzetpolitikában. Nem kevesebbre vállalkoztak, mint arra, hogy a „merjünk kicsik lenni” kisebbségi minimalizmusát meghaladva, a posztkommunista szocialista-liberális kormányzat által eladósított, Európa sereghajtójává züllesztett Magyarországot talpra állítsák, és – ami még ennél is nehezebb – a történelmi mélypontra süllyedt magyarság hitét, önbecsülését, erkölcsi tartását és egy közös európai jövő iránti bizalmát visszaadják.

Olvasatunkban a Nemzeti Együttműködés Rendszere éppen arról szól, hogy a tétlen csodavárás és a múltból örökölt felelősségáthárítás „következmények nélküli országának” passzív sodródásával szemben a teljes körű összefogáson alapuló, felelősségteljes cselekvés útjára kell lépni; arról, hogy a „minden magyar felelős minden magyarért” elvének „a minden magyar felelős Magyarországért” gyakorlatával kell kiegészülnie – azért, hogy ezáltal a szülőföldjükön megmaradni és boldogulni kívánó, elszakított nemzetrészeiért Magyarország is felelősséget vállalhasson.

Mindezek tudatában örömmel üdvözöljük a 2010-es önkormányzati választások eredményeit. Azon túlmenően, hogy anyaországi testvéreink ezáltal ismét megerősítették a Nemzeti Együttműködés Kormánya közel négy hónapos munkálkodásának helyességét – a nemzeti oldal által elnyert önkormányzati helyek magas száma arra is rávilágít, hogy a nemzeti-polgári oldalra jellemző felelősségvállalás politikája eszmeiségében a választópolgárok számára is kívánatosabb, mint a megelőző alattomos szociálliberális reformdiktatúra. A magyarországi önkormányzatok immár végképp fellélegezhetnek, mivel végre nem egy ellenséges központi kormányzati politikával szemben kell a lakosság érdekeit érvényesíteniük, hanem egyazon politikai cél és akarat mentén – „egy irányba húzva a szekeret” –, minden szinten egy erős Anyaország megteremtésén fáradozhatnak. Igen, mert: Magyarország és a magyar nemzet ezt érdemli.

Külön öröm számunkra, hogy a határok nélküli nemzeti együttműködés „hétköznapi” munkájának és küzdelmeinek szintjén a helyhatósági korestkedés szolgálatából az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László EP-alelnök is cselekvő módon kivette a részét, mintegy viszonzásaképpen annak a támogatásnak, melyet hasonló helyzetekben a Fidesz-KDNP szövetség, nevezetesen annak elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök nyújtott határon túli közösségünknek. Nyíregyháza, Nyírszőlős, Sóstófürdő, Hajdúnánás, Berettyóújfalu, Dunaújváros, Biharugra, Kondoros, Pécs és Pacsa, illetve Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar, Fejér, Somogy, Zala megye kortesútjai és választási fórumai révén közvetlen módon is osztozunk benne, és egy kicsit magunkénak is érezzük az anyaországi nemzeti oldal győzelmét.

A kampányolás ideje ellenben lejárt. A Nemzeti Ügyek Kormánya már bebizonyította, hogy képes ígéreteit valóra váltani, és most az önkormányzati képviselők is lehetőséget kaptak arra, hogy érdemben bekapcsolódjanak abba a munkába, amelynek eredményeképpen Magyarország minden magyarok Hazája lehet.

Isten megsegített bennünket. A választások felemelő eredményének érzésével, a prófétai ige üzenetével köszöntjük szövetségeseinket: „Megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel Romlás Építőjének, ösvények Megújítójának, hogy ott lakhassanak” (És. 58,12).

Így legyen.

Nagyvárad, 2010. október 3.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége