Tőkés László tavaly hasonló küldöttséget vezetett Pécsre, mely 2010-ben volt Európa kulturális fővárosa. Idén a Marie-Therese Sanchez-Schmid, Sabine Verheyen, Piotr Borys és Iosif Matula európai néppárti, Maria Badia I Cutchet szociáldemokrata, valamint Morten Løkkegaard és a finn Hannu Takkula liberális képviselők alkotta küldöttség tagjaként látogatott el a hajdani finn fővárosba.

A küldöttség hétfő délután érkezett Turkuba, ahol Cay Sevón, a Turku2011 Alapítvány igazgatónője fogadta, majd ‒ a házigazda ország képviselőjeként ‒ Hannu Takkula látta vendégül őket.

Kedden a program a helyi történelmi és kortárs művészeti múzeumban tett látogatással indult. Ezt követően a vendégek a helyi könyvtár konferenciatermében a Nemzetközi Mobilitási Központ vezető szakértőivel találkoztak. Mikko Nupponen és Juha Ketolainen az Uniós oktatási és kulturális programok finnországi tapasztalatairól, kiemelt módon az Erasmus, a Leonardo da Vinci, a Gruntvig, és a Kultúra programokról számoltak be, azt hangsúlyozván, hogy minden program sikere abban rejlik, hogy a nemzeti ügynökségek mennyire tudnak együttműködni a különböző oktatási, kutatási és kulturális intézményekkel, valamint más országok hasonló szervezeteivel és az uniós intézményekkel, továbbá hogy mennyire aktív a polgárok részvétele ezekben a programokban.

Hozzászólásában Tőkés László azt hangsúlyozta, hogy Finnország a nyelvi jogok tekintetében mindenkoron példaértékű volt az Európai Unió számára, ahol az „egység a sokféleségben” elvének megvalósulása a cél. A Finnországban érvényesülő kétnyelvűséget értékelve, és azt, hogy Lappföldön a finn és a svéd mellett a számit is hivatalos nyelvként ismerik el, annak fontosságát hangsúlyozta, hogy az európai programoknak és projekteknek is ezt a többnyelvűséget és kulturális sokszínűséget a kell szolgálniuk.

Ezt követően az európai küldöttség Turku kulturális főváros fő helyszínére, a Logomo Központba látogatott el, ahol Cay Sevón igazgatónővel és Suvi Iinnilë programigazgatóval munkaebéden és megbeszélésen vettek részt, valamint a Központ állandó kiállítási anyagát tekintették meg. Sevón igazgatóasszony beszámolt arról, hogy a Turku2011 projekt teljes költségvetése mintegy 50 millió eurót tesz ki, és több mint 150 kulturális, kutatási és együttműködés projektet foglal magába, amelyek mind „A kultúra jótéteményei” (Culture is doing good) téma köré csoportosulnak. Ezen koncepció szerint a kultúra Turku városának minden tekintetben javára szolgál, a közegészség és az általános jólét terén mutatkozó hasznát és jótékony hatását is beleértve.

Az EP-küldöttség koradélutáni sajtóértekezletén Tőkés László a küldöttség néppárti tagjainak nevében elmondta, hogy örömmel érkezett ebbe az országba és ebbe a városba egy olyan csoport tagjaként, amely puszta összetételében maga is megtestesíti a politikai, a nyelvi és a kulturális sokszínűséget. A Helsinki Konferenciára (1975), valamint a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejére (2008) visszautalva, az eltelt időszakban megtett út jelentőségét méltatta az emberi ‒ és a kisebbségi ‒ jogok kivívása, valamint a kulturális pluralizmus vonatkozásában. Finnország és Turku városa példaként jár Európa országai előtt, és az erdélyi magyarok, illetve Románia számára is mintául szolgál ‒ mondotta az Európai Parlament alelnöke, külön is említést téve arról, hogy a küldöttségükben egy erdélyi román és egy magyar együtt vesz részt.

Az este folyamán az EP küldötteit Turku Városi Tanácsának elnöke, Minna Arve asszony ünnepi vacsorán látta vendégül. Szerdán a képviselőcsoport Észtország fővárosában, Tallinn európai kulturális fővárosban folytatja látogatóútját.