A közel egy esztendővel ezelőtt hatályba lépett Lisszaboni Szerződés 17. cikkelye a 2001-ben, az európai egyházak által elfogadott Ökumenikus Chártával (Charta Oecumenica) összhangban előirányozza, hogy az Európai Unió folytasson párbeszédet az egyházakkal és vallási közösségekkel. Ennek megfelelően 2010. november 17-én magas szintű találkozóra került sor Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke, valamint az Európai Közösség Püspökkari Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) és az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) vezető képviselői között.

Az EP vezetője Tőkés László vallási ügyekben illetékes alelnök, valamint Szilágyi Zsolt kabinetfőnök és Fearghas O’Beara, az elnöki hivatal vallásügyi tanácsosa társaságában fogadta a lengyelországi Piotr Jarecki püspököt, a COMECE alelnökét, Piotr Mazurkiewicz főtitkárt, illetve a franciaországi Emmanuel ortodox metropolitát és Rüdiger Nollt, a CEC CSC igazgatóját. A megbeszélés tárgyát a Lisszaboni Szerződés hivatkozott – nagy jelentőségű – cikkelyének az alkalmazása, az EU és az egyházak közötti intézményes párbeszéd kialakítása képezte. Az egyházfők elismerésüket fejezték ki az EU és a vallási vezetők nyári csúcstalálkozójának megrendezéséért és további magas szintű találkozót javasoltak. Továbbá felvetették, hogy az EU külpolitikája kiemelt figyelmet fordítson a világ más részein élő üldözött keresztény közösségek jogainak védelmére.

Jerzy Buzek a Szegénység és Szociális Kirekesztés elleni Küzdelem Európai évére való tekintettel az egyházakkal való partneri viszony mellett érvelt. Ehhez az Euópai Parlament minden segítséget megad, mondta, hozzátéve, hogy az egyházakkal való párbeszéd „jó kezekben van Tőkés László barátom személyében”. Az EP-elnök ugyanakkor kijelentette, hogy az alelnöki szerepkörök megerősítése ennek a munkának az eredményességét és folytonosságát biztosíthatja.

Az erdélyi alelnök Jerzy Buzek személyes példájával érzékeltette a vallási és politikai ökuménia fontosságát Európában, mint rámutatott: az Európai Parlament elnöke evangélikus vallásúként lehetett miniszterelnök egy többségében katolikus országban.

A találkozó konkrét témáját tekintve Tőkés László többek között azt javasolta, hogy az EU az egyházakat érintő kérdésekben rendszeresen konzultáljon az egyházak erre a célra létrehozandó bizottságával. A keresztény gyökerekhez való visszatérés érdekében felvetette, hogy a magyar EU elnökség kezdetén tartsanak ökumenikus nyitó istentiszteletet Brüsszelben vagy Strasbourgban és a hagyományteremtés jegyében ugyanez történjen a lengyel elnökség kezdetén. Az ökumenikus istentiszteletek fővédnökének Jerzy Buzek elnököt javasolta, aki nagy örömmel fogadta el a felkérést.