Elmondta: első lépésben 65 ezer hektár termőföldet hirdetnek meg nyilvánosan haszonbérletre 19 megyében folyamatosan, várhatóan az idén még további 7 ezer, 2012-ben 4 ezer hektár termőföld szabadul fel erre a célra.

Sebestyén Róbert kiemelte, hogy megyei bontásban folyamatosan hirdetik meg a felhívásokat, a települési jegyző 45 napra teszi közzé a felhívást, ez idő alatt kell pályázni, ezt követően 60 nap alatt bírálja el a jelentkezéseket a földalapkezelő szervezet kormány tisztviselőiből álló bíráló bizottság, a szerződéskötésre 30 napra áll rendelkezésre.

Az NFA elnöke szólt arról, hogy a haszonbérletre felajánlott birtoktestek pályázati felhívásaiban eltérő célokat határoznak meg, de mindegyiknél érvényes a birtokpolitikai irányelv szem előtt tartása és az állattenyésztés ösztönzése.

Sebestyén Róbert kiemelte: a bírálatoknál nem árverseny zajlik, hanem a meghirdetett céloknak való megfelelés a mérvadó, ez alapján alakul ki a pontszám adja a helyezés.

A pályázat részleteiről szólva az NFA elnöke hangsúlyozta, hogy többnyire 30-50 hektáros birtoktesteket hoztak létre. A jelentkezést termőföld haszonbérletre csak regisztrált pályázó adhatja be, és titoktartást kell vállalnia. Fontos szempont a pályázatnál a helyben lakás, az állattartás vállalása, gazdálkodási terv beadása. A haszonbérleti díj 1.250 forint aranykoronánként évente. Az előhasználati jog gyakorlására nincs lehetőség.

Az általuk most meghirdetett haszonbérleti pályázat újdonságai között említette az elnök a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy a meghirdetett területet térinformatikai rendszerben jelölik a felhívásban, tiszta tulajdonviszonyat tükröznek, felelős pályázói részvételt valósítanak meg a szerződésben vállalt kötelezettség számonkérésével. A megkötött haszonbérleti szerződések legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza az NFA a vonatkozó jogszabályok szerint.

(MTI)