A kérelem elutasítására a hatóság szerint azért került sor, mert az eljárás során nem bizonyosodott be, hogy az alkalmazott fékrendszer megfelel a vonatkozó jogszabályban előírtaknak, illetve nem került kellően bizonyításra, hogy a fékrendszer legalább olyan biztonsági szintet képvisel, mint a jogszabályi előírások szerint kialakított fékberendezések. Az NKH szerint a járművön alkalmazott műszaki megoldás nem zárja ki egyértelműen a jármű akaratlan indíthatóságát; az utólagosan elrendelt, és a jármű hibamentes üzemét bizonyítani hivatott tartampróbán feltárt hibák pedig a járműre telepített különféle vezérlő szoftverek további módosítását és validációját igénylik.

Az NKH az érdemi döntését a hatályos jogszabályi követelmények alapján, a vasúti közlekedés biztonsági szempontjainak maradéktalan érvényre juttatásával hozta meg. Az elsőfokú hatósági döntés nem jogerős, ellene a közlést követő naptól számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni.

Fel kell bontani a szerződést?

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a Fővárosi Közgyűlés döntését és a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatát megismerve úgy látja, hogy jogi értelemben is elkerülhetetlenné vált a 2-es és a 4-es metróra szállítandó járművekre vonatkozó szerződések felbontása.

„Az Alstom-metrókocsik műszaki problémáival kapcsolatos aggályokat egyesületünk is több alkalommal jelezte, sajnálatosnak tartjuk, hogy az eredeti szerződéses határidő után több mint 2 éves késedelem kellett ahhoz, hogy a Főváros felismerje a helyzet tarthatatlanságát. Emlékezetes: a közel 30 milliárd forintnyi kifizetett előleg évek óta úgy áll az Alstomnál, hogy a járműgyártó mindeddig képtelen volt a műszaki előírásoknak megfelelő metrókocsinak típusengedélyt szerezni, pedig erre 2008. május 30-ig lett volna szerződéses kötelezettsége. Egyesületünk az alábbiakban saját ismeretei alapján összegzi a döntések nyomán várhatóan rövidesen bekövetkező szerződésbontás lehetséges következményeit. Természetesen a több éve zajló járműbeszerzési folyamat teljes újraindulása jelentős időkésedelmet és a 2-es metrónál jelentős műszaki kihívásokat is eredményez, de úgy látjuk, egy kétséges műszaki minőségű, a fékberendezésekre vonatkozó hatályos szabályozásnak nem megfelelő és üzemeltetési szempontból igen kockázatos új jármű tízmilliárdokért történő beszerzése nagyobb ár, mint amit azon veszteségek jelentenek, amit a szerződésbontás miatt bekövetkező késedelmek nyomán szenved el Budapest. Összességében megállapítható, hogy a járműbeszerzés során a tendereztetéstől a szerződés megrendelői felügyeletéig számos hiba történt. Bár az Alstom-szerződés kapcsán a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomoz, javasoljuk, hogy teljes körű független szakértői vizsgálat tárja fel a BKV-nál történt hibákat és hiányosságokat, melyek a műszaki előírásoknak nem megfelelő jármű típusengedélyeztetési folyamatához és ilyen jelentős időveszteséghez vezettek” – áll a VEKE közleményében.