A frakcióközi csoport további tagjai: Hannu Takula finnországi liberális, Emma McClarkin brit konzervatív, valamint Piotr Borys lengyel néppárti képviselők.

Budapestre érkezésük nyomán, 2010. szeptember 29-én, az európai képviselők a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóügyi Bizottságának, valamint Turisztikai és Sportbizottságának a vezető képviselőivel folytattak megbeszélést, élükön L. Simon László bizottsági elnökkel és Hadházy Sándorral, a sportügyi bizottság tagjával.

Köszöntő beszédében L. Simon László örömének adott kifejezést amiatt, hogy a küszöbön álló magyar EU-elnökség nyitányaként, elsőként az európai, illetve magyar parlamentek kulturális szakbizottságai találkoznak egymással, másfelől pedig azért, hogy az EP küldöttségének élén Tőkés László alelnök személyében egy határon túli magyar képviselőt üdvözölhet. Ennek kapcsán kiemelt módon szólt a határok nélküli magyar összetartozásról, egy és oszthatatlan közös kultúránkról, valamint a magyar állampolgárság határon túli kiterjesztésének nemrégen elfogadott törvényéről – több más, szomszédos ország gyakorlatához hasonlóan.

Tőkés László alelnök az EP-küldöttség tagjainak bemutatása rendjén, a kisebbségi kérdés európai rendezése viszonylatában példaként említette a finnországi svédek autonómiájának biztosítását, valamint a Nagy-Britanniában végbemenő, a skótok, írek és welsziek korlátozott önrendelkezését törvénybe foglaló, ún. devolúciós folyamatot. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a 2011. évi magyar és lengyel EU-elnökségek irányításával a kisebbségi jogok rendezése terén komoly előrelépés fog bekövetkezni.

A találkozót és a munkaebédet követően sajtótájékoztatóra került sor, L. Simon László, Emma McClarkin és Tőkés László részvételével. Az angliai konzervatív képviselőnő az európai sportstratégia vonatkozásában méltatta az új magyar kormány sporttámogatási rendszerét. Erdélyi képviselőnk a politikai és kulturális „ökuménia” szellemében értékelte az európai küldöttségjárás, illetve a parlamentközi kapcsolattartás fontosságát. A CULT-bizottság napirendjén szereplő európai turisztikai stratégia kidolgozásának összefüggésében külön is felhívta a figyelmet a kelet–nyugati, illetve a nyugat–keleti irányú turisztikai tájékozódás és fejlesztések folytatására, a mindmáig létező „mentális vasfüggöny” lebontása érdekében. Az ez irányú kölcsönös megismerés az „értékek integrációja” révén hivatott elősegíteni és kiteljesíteni Európa egységesülését – mondotta Tőkés László. Személyes adalékként meghatódással emlékezett meg arról, hogy az 1940-es években apai nagyapja, néhai Tőkés József málnási lelkipásztor, sepsi esperes itt, az Országházban „járt előtte”, az akkori felsőház tagjaként.

A magyar Parlament és a Szent Korona megtekintése után az EP-küldöttség Baranya megyébe, Pécsre utazott, mely Essennel és Isztambullal együtt földrészünk – egyik – idei fővárosa.