– Melyik a kedvenc magyar bora?

– Tiffánék Grand Sélectionja.

– Mikor ivott belőle utoljára?

– Mintha ebben a pohárban is az lenne.

– Akkor csapjunk a közepébe. Mi az oka annak, hogy Budapest főpolgármestere, ha csak teheti, fejére csapja a kippát, de eszébe nem jutna például egy katolikus ünnepségen részt venni?

– A kérdés olyan jó, mint Tiffán bora. A helyzet a következő: a zsidóság megszűnt egy kelet-európai etnikai kisebbségnek lenni. E helyett a kapcsolatok egyfajta paradigmájává vált. Azt követően, hogy Voltaire-ék, majd a XIX. századi szocialisták aláásták az egyházat, a rombolók az ész templomát akarták felépíteni a törmelékre. Lényegében ez volt a felvilágosodás eszméje. Csakhogy ez a terv összeomlott, bizonyos premisszák hiányában. Ugyanis ők azt feltételezték, hogy az emberiség létezhet Isten nélkül. Az ellenkezőjét csak azok hiszik, akik olyan sekélyesek, hogy hitelt adtak Engels olyan butaságainak, mint hogy az embereknek mindegy, hogy Isten nélkül vagy Istennel élnek, hiszen egykor azt hitték, a mennydörgés az Isten, de később kinőttek belőle. Azonban Jung és Mircea Eliade után még az értetlenebbek is rájöttek arra, hogy a szakrális utáni vágy sokkal mélyebben van elásva lelkünkben. A baj az, hogy amikor az egyházat aláásták, akkor nem egyszerűen az üres észt akarták az üres trónra ültetni, hanem oda az egyháznak legborzalmasabb ellensége, a judaizmus került, amelyet viszont az egyház aláásói nem ástak alá.

– Ez magyarázatként nekem túl egysíkúnak tűnik.

– Ha csak magában lenne így, az lenne. De van itt még egy ennél is fontosabb dolog. A zsidók mindig is a birodalmat támogatták. 1945 után a túlélő zsidók Moszkvára tekintettek…

– Ez túlzás, nem mind tekintett…

– Persze, sohase „mind”. Ma se tekint minden magyarországi zsidó Brüsszel felé, de a legtöbb azt teszi…

– Akár a keresztények többsége – legalább is a népszavazás eredménye ezt mutatta…

– De én most a zsidókról beszéltem, akik a történelem során nagy többségükben mindig a birodalmat részesítették előnyben. Legyen az Osztrák–Magyar Monarchiáról, Moszkváról vagy ma Brüsszelről és Washingtonról szó. Mindig azt akarják, hogy ott, ahol élnek, birodalmi és ne nemzeti uralom legyen. Ezért voltak mindig is nagyon hasznosak a birodalmi uralkodóknak. A maguk Ferenc Józsefének is. És ez nagyon ritkán jó az egyéneknek. Nézze meg, hogy amikor a zsidók kerültek hatalomra Magyarországon, milyen lett a magyarok sorsa! Gondolok itt például Kun Béla vagy Rákosi Mátyás uralmára. Ilyenkor a „bennszülötteket” mindig megvetik és lenézik.

– Nem gondolja, hogy ma a magyarországi zsidók őrlődnek, vajon melyik birodalomhoz kössék a szekerüket: Washingtonhoz vagy Brüsszelhez?

– Nem, még nem őrlődnek. Ma egyetlen uruk van: New York. A magyarországi zsidók még nem tudják, hogy az EU Amerika-barát lesz-e vagy nem. Semmit nem számít, hogy az EU mellett papolnak. A franciák nem véletlenül félnek attól, hogy a posztkommunista országok trójai falovak lesznek, amelyek majd Brüsszelhez csatlakozva az amerikai érdekeket képviselik.

– És mi a helyzet Oroszországgal?

– Korábban a szovjet birodalomban élő zsidók a központi, birodalmi hatalmat támogatták, bármelyik szovjet tartományban éltek is. Mióta azonban Washington lett a világ ura, azóta az Oroszországban élő zsidók Moszkvával szemben is Washingtont támogatják. Például az oroszországi Washington-barát erőkön keresztül. Ezért is támogatják az oligarchákat. De ami még ennél is érdekesebb: most voltak az oroszországi választások, ahol a leginkább Amerika-barát pártok totális vereséget szenvedtek. Izraelben viszont azok, akiknek orosz útlevelük és szavazati joguk van, a leginkább amerikabarát, neoliberális pártra szavaztak. Ez az orosz párt a szavazatok 75 százalékát Izraelben kapta!

– Ez olyan párt lehet, mint nálunk az SZDSZ…

– Nem ismerem ezt a pártot. De az oroszországi zsidók által támogatott párt, az SZPSZ, mindent privatizálni akar. Ikonjaik George Soros, Milton Friedman és a laissez-faire, fundamentalista piacgazdaság többi „szentje”. Ha az SZPSZ áthelyezné székhelyét Tel-Avivba, csaknem minden szavazatot besöpörne. Korábban az orosz zsidók az Amerika-barát Jelcint támogatták. Amikor a „demokrata” Jelcin 1993 vége felé szétlőtte a parlament épületét, az oroszországi írók kongresszusa, ahol igen sok zsidó van, 70:30 arányban támogatta Jelcint. Míg a nép 80 százaléka ellenezte.

– Putyin csecsenföldi háborúját támogatják?

– Ez is bonyolult. Támogatják a háborút általában, mert ez szítja az ortodox Oroszország, vagyis a keresztény Oroszország és a muszlim világ közötti ellentéteket. Azért is, mert remélik, hogy ezzel elősegítik amerikai csapatok állomásoztatását Csecsenföldön. Mert az amerikai katonák békét hoznának.

– ???

– Persze, hogy „békét”. Nem tudja, hogy az amerikai katonák mindenhová „békét” hoznak? Mint Hitler katonasága is, amely azért vonult be mindenhová, hogy békét hozzon. Legalábbis Hitler ezt mondta.

– Elfogadja Huntington „civilizációs ütközésről” szóló elméletét?

– Abból a szempontból, hogy az ütközés a mi civilizációnk és egyfajta „x” civilizáció között, amiről írtam a Magyarországon most megjelenő könyvemben. Ez az „x” civilizáció egyfajta újzsidó civilizáció, amely Amerikában született 1968-ban. Ekkor söpörtek végig Európában és Amerikában a főként zsidó egyetemisták – Cohn-Bendit és társai – által szított forradalmak. És ekkor értették meg mindkét kontinensen a kormányok, hogy ha túl akarják élni a forradalmat, békét kell kötniük az aktív zsidó elemekkel. Az uralkodó osztály meghajlott és igent mondott. Emlékezzen arra, hogy 1967-ben az izraeli háború után De Gaulle szinte őrjöngve fogadkozott: nem szállít fegyvereket Izraelnek, holott előtte szállított. Egy év múlva De Gaulle munkanélküli lett. Franciaország kormányozhatatlanná vált és egy Izrael-barát kormány került hatalomra. Ne higgye, hogy az elit úgy gondolkodik: mi a jó Franciaországnak vagy mi a jó Magyarországnak. Úgy gondolkodik, hogy mi a jó saját maguknak. Hogy adjanak pénzt Izraelnek? Miért ne adnának? Nem az ő pénzük, hanem az adófizetőké, ami őket egy pillanatig sem érdekli. Csakhogy az elit akkor nem értette, milyen mély változások jönnek. Ha értették volna, szerintem nem egyeztek volna bele a kompromisszumokba. Akkor talán utolsó leheletükig harcoltak volna. Az újzsidó uralom mindig újabb és újabb kompromisszumokat követel. Ezt önöknek, magyaroknak meg kell érteniük. Önök – noha csak igen ritkán és felületesen figyelem, mi történik itt – nem látszanak megérteni, hogy nem tehetik meg a legkisebb engedményt sem, mert akkor a kialkudott kompromisszum másnap már a kiindulópont lesz, ahonnan új kompromisszumot követelnek. Amikor elmesélte nekem, hogy a Tilos Rádióban milyen istenkáromlás-sorozat hangzott el, és hogy a tetejében azt mondták: ki szeretnék irtani az összes keresztényt, akkor erre igen erősen reagálni kell. Mert másnap már a rendőrségnek sem akaródzik fellépni, ha feszületet tesznek tönkre, a rákövetkező nap pedig akkor, ha egy katolikus papot megölnek.

– Nálunk már másnap van…

– Azt se feledje, hogy minden országban, ahol az újzsidó paradigma kifejlődik, az egyház nyomás alá kerül.

– Visszatérve a Tilos Rádióra, ha egy izraeli magán rádióállomás például javasolná, hogy a jeruzsálemi siratófalat rombolják le, kockáit árverezzék el a nyomorgó izraeli zsidók megsegélyezésére, majd a műsorvezető elmondaná – mondjuk Jom Kippúr ünnepén –, hogy Mózes homokos, a Dávid-csillag a nyálképződését indítaná el, majd megjegyezné, hogy ő pedig kiirtaná az összes zsidót, mi lenne?

– Erre a mérhetetlen gyalázatra Izraelben még lehetőség sem adódna, mert Jom Kippúr ünnepén minden izraeli rádió- és tévéállomásnak kötelező szüneteltetnie adását. Hétköznapokon pedig egyáltalában nem kellene ilyen messzire elmenni. Egy izraeli rádióadó azonnali és örök betiltásához elég, ha pozitívan viszonyul Krisztushoz. És a bezárás a minimális büntetés.

– Az egyházi nyomásról beszélt az előbb. A nyomás mindig az adott ország legerősebb egyházára irányul vagy pedig kifejezetten a katolikus egyhára?

– Minden egyházra. Mellesleg az ortodox egyházat még erősebben támadják, mint a katolikus egyházat. A lutheránus egyházat is támadják. Mindegyiket.

– Miért?

– Mert nem tudnak egymás mellett létezni.

– Jól értettem, hogy a reptéren azt mondta, a judaizmus a Nyugat új vallása?

– Egyfajta új judaizmus, régi judaizmus új elemekkel való keveredése. Például kálvinista elemekkel. Valaki okosan azt mondta, hogy a kálvinizmus judaizmus zsidók nélkül. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban igen erős keresztény áramlatok erednek az ótestamentum nyomába. Az új judaizmus egyik lényeges dogmája, hogy az emberek nem egyenlők. Sőt: nem is tekinthetők egyenlőknek. És a kiválasztottság jele a pénz birtoklása. A keresztények pedig arra emlékeznek, hogy Krisztus a szegényeket választotta. Ez nem jelenti azt, hogy Jézus megvetette a gazdagokat. Elment például Jerikóba, az adóbeszedők vacsorájára. Csakhogy nem tekintette őket immanensen jobbaknak, mint a szegények. A kálvinisták átvették a zsidóktól azt, hogy ha gazdag valaki, az jobb.

– Izraelnek a CIA becslése szerint mintegy 200-400 nukleáris töltete van. Most, hogy a fél Közel-Kelet leszerel, nem gyakorol valaki nyomást a zsidó államra a leszerelés érdekében?

– Izraelre senki nem tud nyomást gyakorolni.

– De hát oly kis országról van szó…

– Azért nem tud nyomást gyakorolni rá, mert a Nyugatnak az új judaizmus lett a vallásosság egyfajta pótléka. Azt hiszi, hogyha holnap Izrael eltűnne a föld felszínéről, a dolgok másként lennének? Például önöknél? Nem. Éppen azért, mint amit mondtam.

– Térjünk vissza akkor ismét Magyarországhoz, noha egyfajta értelemben el sem hagytuk. Miért van az, hogy nálunk a zsidók folyamatosan antiszemitizmussal vádolják az embereket, noha háborítatlanul, sőt remekül élnek…

– …és kezükben a gazdaság, a média, a hirdetési piac.

– Ön mondta. Amivel itt már mindenki torkig van. Ha egy békés, igavonó szamárba állandóan belerúgnak, ráüvöltenek, hogy rohadt embergyűlölő, egy idő után felébred benne a vágy, hogy ne húzzon, és visszaharapjon. Tud valami ellenszert? Mármint arra, hogy a szamarat ne hergeljék halálra.

– Egyszerű. Nagyon egyszerű. Magyarországnak keresztény országgá kell válnia.

– Tényleg azt hiszi, hogy ha holnaptól kezdve a lakótelepek többsége gyónni kezd és áldoz, megszűnik az antiszemitázás?

– Igen.

– Nem mondana többet?

– Aki a minőségért van, az az egyházért van. De erről beszélgessünk hosszabban, ha megint eljövök Magyarországra.

– Reméljük ez az alkalom könyve februári bemutatója lesz.

– Insallah. Ha Isten is úgy akarja.