Fotó: T. Szántó György/Demokrata
Hirdetés

Az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója kifejtette, a második világháború után az európai országokban egyértelműen a bal- és jobboldali politikai erők között bontakozott ki komoly konfliktus a mögöttük álló csoportok társadalmi és gazdasági ellentéteire épülve.

Az ebben beálló fordulatot az okozza, hogy az utóbbi évtizedekben a globalizációs folyamat eredményeként létrejött egy olyan erős pénzügyi, gazdasági hatalommal rendelkező globális elit, amelynek forrásai sokszor a nemzetállamokét is meghaladja.

Fricz Tamás hangsúlyozta, a globális elit említése nem valamiféle összeesküvés elméletet takar, annak létezése ugyanis tudományosan is leírható, a hozzá kapcsolódó és azt kiszolgáló kozmopolita módon élő társadalomhoz hasonlóan.

Kiemelte, a globalista elit erős befolyást fejt ki a különböző nemzeti elitcsoportokra, és attól függetlenül teremt kapcsolatot a különböző kormányokkal, hogy azok a hagyományos bal-jobboldali politikai skála melyik oldalán foglalnak helyet.

A politológus szerint ez a folyamat áll a hátterében annak, hogy az Európai Parlamentben a baloldalinak tekinthető szocialista, zöld és liberális frakciók egy platformra kerülnek a jobbközép Néppárttal. Egy új tábor jön létre, amely ugyan nem szünteti meg a korábbi bal- és jobboldali identitásokat, de új közös víziója, értékrendje felülírja azok jelentőségét – húzta alá.

Fricz Tamás hangsúlyozta, a nemzetállamok alárendelődését jelentő szupranacionális világrenddel szemben egyértelműen összefogtak a visegrádi négyek, amelyek továbbra is a nemzetállamokat tekintik a társadalmi, gazdasági és politikai szerveződés alapjának és jövőjének. A hagyományos bal- és jobboldali szembenállás leértékelődését mutatja ugyanakkor, hogy a négy ország vezetői egymástól merőben eltérő politikai irányokat követnek hazájukban – tette hozzá.

Az Alapjogokért Központ az EU-val foglalkozó projektjében hat vagy akár annál is több kutatási anyagot hoz nyilvánosságra, végső következtetéseit pedig ősszel egy konferencián összegzi.