Fotó: Vermes Tibor/Demokrata
Hirdetés

– A devizahitel-válságon edződött szülők általában óvatosan kezelnek minden kölcsönnel kapcsolatos ajánlatot. Mivel tudná meggyőzni őket, hogy a diákhitel felvételétől nem kell tartani?

– A 21 éves múltra visszatekintő Diákhitel Központot az első polgári kormány azzal a céllal hozta létre, hogy olyan támogatást nyújtson a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak, amely valóban hathatós segítséget kínál a diploma megszerzéséhez a szerényebb anyagi helyzetben lévő fiataloknak is. A nemzetközi példákat is megvizsgálva olyan rendszert sikerült kialakítani, amelyben a felvett kölcsön mögött kormányzati garancia áll, így a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb kamatokkal és törlesztési feltételekkel lehet számolni. Sőt a közgazdász hallgatók szerint ez olyan lehetőség, amelyet feltétlenül igénybe kellene venni minden diáknak, mert ez nemcsak tanulmányaik elvégzését, a diák­évek alatti megélhetést szolgálja, egyúttal befektetést jelent a jövőbe. Hiszen a diploma megszerzésével olyan karrierlehetőségek nyílnak meg a fiatalok előtt, amelyeknek a hozadéka jóval több, mint amennyit hitelként felvettek a tanulmányaik alatt. Mindazonáltal érthető, hogy a szülők óvatosabbak minden kölcsönfelvétellel kapcsolatban, mint a fiatalok. A felméréseink azonban azt mutatják, hogy a diákok évről évre kedvezőbben ítélik meg ezt a lehetőséget. Ebben nyilván szerepük van a pénzügyi ismereteiket bővítő képzési programoknak is.

– Valójában milyen feltételekkel számolhatnak a Diákhitel Központhoz forduló diákok?

– Tudni kell, hogy nálunk nincs hitelbírálat, nincs szükség kezesre és fedezetre sem. A kölcsön felvételének pusztán annyi a feltétele, hogy a diák 45 évesnél fiatalabb legyen, és igazolni tudja a hallgatói jogviszonyt. A Diákhitel 1 konstrukció szabad felhasználású kölcsön, a napi kiadások, akár például a lakhatás, a tanulmányokkal kapcsolatos eszközbeszerzések finanszírozására is szolgálhat a hitelfelvevő számára. Bármikor igényelhető a havi maximum 150 ezer forint. Vagyis tanulmányi félévenként akár 750 ezer forint is lehívható, és mindössze 4,99 százalékos kamattal kell számolni. Ez a mai háborús inflációs helyzet közepette rendkívül előnyös, hiszen mára a banki alapkamat is meghaladta a 10 százalékot.

Korábban írtuk

– Jól tudom, hogy a Diákhitel 2 kamata nulla százalék?

– Ez valóban így van. Ez a tandíj fedezésére szolgál, a felvett összeggel tulajdonképpen a diák nem is találkozik, közvetlenül a képző intézménynek utaljuk. Ennek a konstrukciónak járulékos előnye, hogy általa a modellváltáson átesett intézmények finanszírozását is megkönnyítjük. De szólnunk kell a legfiatalabb, egyben legnépszerűbb diákhitel-konstrukcióról, a Diákhitel Pluszról is. Ezt a maximum 500 ezer forintos kölcsönt a pandémia idején hívtuk életre a munka nélkül maradt diákok helyzetét megkönnyítendő. A tervek szerint ezt a kölcsöntípust szeptember 30-ával kivezetjük. Vagyis csak addig igényelhető. A háborús veszélyhelyzetre és a világszerte fokozódó inflációs környezetre tekintettel talán érdemes lenne meghosszabbítani, de erről még nem született döntés. Az viszont bizonyos, hogy az elérhető összeg megkönnyítheti a diákoknak a ma már néhol három havi albérleti kaució kifizetését. 

– Köztudott, hogy a diákhitelek törlesztésébe is beépítettek családtámogatási elemeket. Ezek nem változnak az új gazdasági viszonyok közepette?

– A szabályok szerint azoknak az édesanyáknak, akiknek a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermekük, elengedjük a diákhitel tartozásuk felét. A harmadik gyermekük megszületése után pedig az egész tartozásukat. Ebből is látszik, hogy Magyarországon a jobboldali kormányok olyan családpolitikai rendszert építettetek fel, amely a gyermekévektől a nyugdíjas korig – ideértve természetesen a hallgatói éveket is – segíti a magyar családok boldogulását. Ezt az utat szeretnénk a jövőben is folytatni. Terveink szerint az ősz folyamán várhatóan jó pár módosító javaslat is terítékre kerül. A követendő út azonban a költségvetés teherbíró képességétől függ majd. 

– A diákhitelek törlesztése világszerte komoly gondokat okoz a fiatal felnőtteknek. Nyugat-Európában az adósrabszolgaság egy formájának tekintik. Amerikában pedig azt mondják, hogy a visszafizetetlen diákhitelek lesznek a következő, a 2008-asnál is nagyobb pénzügyi válságnak a forrása. Nálunk hogyan alakultak a törlesztések?

– Magyarországon ez a veszély nem fenyeget. A mögöttünk hagyott huszonegy évben nagyjából 500 ezer fiatal élt a diákhitelek által nyújtott lehetőségekkel. Ma is több mint 240 milliárd forint értékű élő hitelszerződésünk van. Ehhez képest a pontatlanul vagy egyáltalán nem fizetők aránya 1 százalék alatt van. Ennek egyik oka, hogy komoly, felelősségteljes adósközösséggel állunk kapcsolatban. Másfelől rendkívül méltányosak a törlesztési feltételek. Az adósoknak a hallgatói jogviszonyuk megszűnése után kell megkezdeniük a hiteltörlesztést, ami, terméktől függően átlagosan 10-15 ezer forint körüli összegre rúg. Ez a ma elérhető diplomás béreket tekintve tényleg vállalható terhet jelent a pályakezdőknek is. Másrészt bármikor van mód ingyenes előtörlesztésre, ez a kereskedelmi hitelek esetében nem is lehetséges.

– Nyilván a hitelfelvételi, törlesztési lehetőségeket az is befolyásolja, hogy állami garancia áll a diákhitelezés mögött.

– Hogyne. Más európai országokban és az USA-ban az érvényben lévő hitelezési rendszerek piaci alapon működnek. Vagyis teljes egészében ki vannak téve a piaci mozgásoknak, így nehezen kalkulálható előre, hogy voltaképpen mennyit kell visszafizetni a diákévek alatt felvett kölcsönért. Magyarországon a kormány garanciavállalásának köszönhetően a Diákhitel Központ olcsóbban jut forrásokhoz, mint a kereskedelmi bankok. A szükséges pénz három fő forrásból származik. A hazai kereskedelmi bankoktól származó hitelek nagyon kedvezményesek, hiszen állami garancia áll mögöttük. A Magyar Fejlesztési Bank kötvénykibocsátásán keresztül szintén forráshoz jutunk, emellett nagyon jó a kapcsolatunk az Európai Beruházási Bankkal is. Mindezeknek köszönhetően rajtunk keresztül a diákok is olcsó vagy kamatmentes kölcsönhöz juthatnak, rendkívül méltányos törlesztési feltételekkel. Miután nonprofit társaság vagyunk, semmiféle üzleti érdekünk nem származik abból, hogy a jelenleginél előnytelenebb feltételekkel folyósítsuk a hiteleket. 

– Az uniós intézmények és pénzintézetek általában nagyon szigorúak velünk, magyarokkal. Ez nem érinti a Diákhitel Központot?

– Az Európai Bizottság nemrég tette közzé azt a jelentését, amely a tagországi diákhitelezési gyakorlatot vizsgálta. A vizsgálóbiztosok méltányolták, hogy nálunk az átlagosnál lényegesen fejlettebb a digitalizáció. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden ügyintézés lebonyolítható az interneten keresztül, noha arra is van lehetőség, hogy a diákok személyesen intézzék a papíralapú kérvények leadását. Ezzel a lehetőséggel persze a hallgatóknak csak egy töredéke él. Ennél fontosabb a jelentéstevőknek az a megállapítása, hogy a magyar diákhitelezési rendszer Európában egyedülállóan szolgálja a társadalmi mobilitást, a leszakadó társadalmi csoportok felzárkóztatását. A jelentés voltaképpen követendő gyakorlatként mutatja be a magyar modellt az uniós tagországok döntésho­zóinak.