Deutsch-Für Tamás vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Kóka Jánossal szemben.

„Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony!

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 22. § (4) bekezdése alapján vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezek dr. Kóka János országgyűlési képviselő 2006-2007-ben benyújtott vagyonnyilatkozatainak az ingatlanokra vonatkozó pontjai kiegészítése tárgyában, figyelemmel a Budapest XII. kerület, Normafa út 45. szám alatti ingatlannak dr. Kóka János vagyonnyilatkozataiból történő kimaradására. Kezdeményezésemet a továbbiakban az alábbiak szerint indokolom: Asajtóban és az Országgyűlésben is többször szóba került már, hogy a dr. Kóka János többségi tulajdonában lévő Rumed 2000 Ingatlanforgalmazó Kft. 2003 szeptemberében vásárolta meg a fenti közigazgatási címen található négyezer négyzetméteres telekingatlant. Az ingatlan egyik felén 2006 tavasza óta építkezési munkálatok folynak, melynek eredményeként egy kétszáz négyzetméter alapterületű, legalább hatszáz négyzetméter hasznos területű lakóingatlan került felépítésre. Ingatlanforgalmazók szerint csak az építkezés alatt álló telekrész 100-150 millió forint értékű, míg a lakóépület piaci értéke elérheti a 300 millió forintot. Aképviselő úr által benyújtott vagyonnyilatkozatok tartalma, a Cégközlönyben fellelhető hatályos cégadatok, valamint dr. Kóka János több nyilatkozata között a sajtó és a közvélemény számára fel nem oldható ellentmondások mutatkoznak, melyek megnyugtató tisztázása a nyilvánosság és a képviselő úr számára egyaránt fontos. Ezek az ellentmondások főképpen abból adódnak, hogy a telekingatlan tulajdonosa, aki egyúttal az építtető – azaz a Rumed 2000 Ingatlanforgalmazó Kft. – nevében dr. Kóka János több alkalommal is olyan tartalmú nyilatkozatot tett, amely magatartásból az a következtetés vonható le, hogy képviselő úr a Kft. üzletvezetésre jogosult tagja. A hiteles és hatályos cégadatok ugyanakkor ennek ellentmondanak, hiszen a cégjegyzésre kizárólag Gutai-Ruppert Orsolya Zsuzsanna jogosult. Véleményem szerint mind a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség törvényi tartalmával, mind szellemével ellentétes az a gyakorlat, melyet képviselő úr ez esetben folytat, hiszen – nyilatkozatai szerint – a fenti ingatlan felett egyértelműen dr. Kóka János, mint magánszemély rendelkezik, azt teljes egészében a sajátjaként kezeli, vagyonnyilatkozataiban mégsem szerepelteti. Ezzel szemben – már-már cinikus módon – feltünteti vagyonnyilatkozataiban egy Budapest V. kerületi ingatlanban meglévő 3,29 m2-es folyosórészlet tulajdonjogát. A fentiek alapján kérem Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy a vagyonnyilatkozati eljárás megindításához szükséges intézkedéseket mielőbb megtenni szíveskedjék!

Köszönettel: Dr. Deutsch-Für Tamás”