Takarítás, bontás

A megye több településéről érkező közel 1000 fő közmunkás fogadását, munkába állítását az operatív törzs megszervezte. Az utcaparancsnokok irányításával és felügyeletével végzik Devecser város szennyezett részének tisztítását. A beavatkozásban résztvevőknek biztosították a szükséges védőfelszereléseket és nyomatékosan felhívták a figyelmüket azok használatára.

A Magyar Honvédség kirendelt erői Devecser és Kolontár településeken folytatják a kézi romeltakarításban való részvételüket, az utak mentesítését, illetve a mentesítő állomás üzemeltetését Devecser településen. Egy út- és hídépítő csoport biztosítja a megsemmisült kolontári híd helyett telepített ideiglenes honvédségi gyaloghíd fenntartását.

A Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke a 9/2010. (X.17.) számú rendeletében elrendelte Kolontáron 23 lakhatatlanná vált épület bontását.

Adományok, felajánlások

Devecserben a segélyszállítmányok fogadására korábban kijelölt gyűjtőhelyek megteltek, így három újabb befogadó helyszínt jelöltek ki. A megtelt raktárakat lezárták, őrzésükben a rendőrség és a polgárőrség együttműködik.

Hétfőig az alábbi szakértői felajánlások érkeztek az OKF-hez összesen 267 felajánlás érkezett. 141 hazai felajánlás (ebből 28 tudományos szakértői, 14 egészségügyi, 34 mentesítéssel kapcsolatos, 34 helyreállítás újjáépítési, 30 tárgyi és 1 egyéb) és 126 külföldi (26 tudományos szakértői, 10 egészségügyi, 51 mentesítéssel kapcsolatos, 6 helyreállítás újjáépítési, 16 tárgyi és 17 egyéb) felajánlás érkezett.

Közlekedés

A katasztrófa sújtotta területen a bevont rendőri állomány közúti forgalomirányítást, gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálatot lát el, Ellenőrző Átengedő Pontokat működtet, zárási feladatokat, valamint a Timföldgyár őrzését végzi. A lezárt területre kizárólag a mentesítésben részt vevők, a lakcímkártyával lakást, vagy tartózkodást igazoló helyi lakosok, a Katasztrófavédelem által kiadott belépési engedéllyel rendelkezők léphetnek be. Az újságírókat is csak előzetes engedéllyel engedik be Devecserre és Kolontárra.

A légtérzár ellenőrzése folyamatos, a készenléti helikopter kirendelésére eddig nem került sor.

Az Ajka–Devecser – padragkúti bekötő út, valamint a Devecser–Tapolca, Devecser–Somlóvásárhely közötti összekötő utak a forgalom elől lezárva, azokon csak a helyi lakosok, a mentésben résztvevők és a munkagépek közlekedhetnek.

A bevezetett sebességkorlátozások (Ajka-Devecser, Devecser-Sümeg útszakaszokon) a mentési munkálatokban részt vevő nehézgépek kerekeiről az útburkolatra kerülő szennyeződés miatt továbbra is fenntartva. A 8-as út devecseri csomópontjának tisztítását folyamatos végzik. A Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas megye alsóbb rendű útjain bevezetett útlezárások, forgalom- és sebességkorlátozások továbbra is érvényben vannak.

Devecseren egyeztetés történt Ajka és Devecser közti buszközlekedés részleges elindításáról. A Somló Volán, a Rendőrség, a Közútkezelő és Kolontár települések polgármestere között megegyezés történt, hogy Ajka – Kolontár – Devecser és Devecser – Kolontár – Ajka vonatkozásában a reggeli órákban 04:30 – 08:00, délután 12:30 – 15:00, este 19:00 – 24:00 óra között menetrend szerint járnak a buszok.

A MÁV Zrt. szakemberei folytatták a sérült vágányrész helyreállítását. A vasúti munkagépekkel járhatóvá tett pályán – tovább folytatódtak a zúzottkövezési és a vágányszabályozási

A fekvő- és járóbeteg ellátás, a gyógyszer, és kötszerellátás folyamatosan biztosított. Új mentőbeszállításról, betegfelvételről jelentés nem érkezett. Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete által felállított egészségügyi vezetési pont működik. A katasztrófa által érintett területen az ÁNTSZ folyamatosan ellenőrzi az ivóvíz minőségét, és végzi a minták részletes vizsgálatát. Az ivóvíz biztonsággal fogyasztható.

Porszennyezettség mérés

Az ÁNTSZ – Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KTVF) közös mérőrendszere figyeli a porkoncentráció változásait. Ezek elsősorban tendenciájukat tekintve értékelendők. Jelenleg a por egészségkárosító hatása annak kémhatásából, azaz lúgosságából ered. Az elvégzett levegőminőségi vizsgálatok eredményei megerősítik, hogy az FFP2D porálarc az általánosan javasolt és biztonságos porvédő. Kiemelten extrém poros munkahelyen esetleg az FFP3D álarc használata javasolt. A szállongó por mennyiségének emelkedése következtében a területen tartózkodók közül többen légzési (irritációs) panaszokkal jelentkeztek az egészségügyi ellátó helyeken.

Folyóvizek

A Torna-patak semlegesítésére folytatódik a mért pH értékek függvényében a gipsz beszórása. Jelenleg a Torna-patakon Somlóvásárhelynél és a Marcal folyón Nemeskocs térségében 20 t/nap gipszadagolással folytatódik a kárelhárítási munka, a többi gipszadagolás mind a Marcalon, mind a Tornán szünetel.

Folytatódtak a vízminőségi mintavételek a KÖVIZIG-ek és a KTVF laborok részéről, az eredményeket az OMIT központi adatbázisában gyűjti. A pH érték a Marcalon 8,22, a Rábán és a Mosoni-Dunán 8,1, a Torna – patakon 7,8- 8,4 érték között van. A Dunán a szokásostól kimutatható eltérést sehol sem mértek.

A Koroncó, Mórichida, Malomsok és Szergény települések térségében telepített levegőztető berendezések továbbra is működnek.

Talaj

Mivel a mezőgazdasági területeken az Elastiq növényvédőszer-adalékanyag kijuttatása nem járt eredménnyel, ezért a kármentesítési feladatok más irányú megoldása érdekében az erre a célra létrejött védekezési munkabizottság irányításával – un. „projekt mérnök” koordinációjával – az újabb talajmentesítési lehetőségeket vizsgálják.

(vorosiszap.bm.hu)