A december 2-ával életbe lépő kormányrendelet szerint a hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely a mindenkori gazdaságpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt működik. A hivatalt elnök vezeti majd, akinek megbízatása határozatlan időtartamú.

A kormányrendelet a hivatal feladatai között említi a gazdaságpolitikát megalapozó elemzések elkészítését, gazdaságpolitikai tervezési feladatok ellátásának támogatását és gazdaságpolitikai elemzési módszertani kézikönyvek elkészítését. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) gazdaságstratégiai és makrogazdasági elemzési, modellezési és értékelési tevékenységet is végez majd. Ezen felül kiemelt iparági stratégiai elemzési, értékelési és monitoring feladatokat is ellát majd a szervezet.

A kormány – szintén a Magyar Közlönyben megjelent – határozatban rendelkezett a Tervezési Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről. Ezek szerint a kormány a nemzetgazdasági minisztert bízta meg a szervezet alapító okiratának 30 napon belül történő kiadásával.

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban a határozat értelmében 100 fő dolgozik majd.

A szervezet létrehozásával egy időben a kormány arra hívta fel a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével vizsgálja felül a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. tevékenységét, különös tekintettel az újonnan létrejövő NTH feladatkörébe tartozó területekre, és tegyen javaslatot azok újrastrukturálására.

(MTI)