Dr. Pósfai Gábor nős, három gyermek édesapja. Az orvosi egyetem elvégzése után sebészként dolgozott 10 évig a Fővárosi Szent István Kórházban. Sebészetből és gasztroenterológiából tett szakvizsgát, részt vett az orvostovábbképzésben, és a SOTE III. sz. Sebészeti Klinikáján folyó tudományos kutatásokban. Közel 80 hazai és külföldi előadásnak és tudományos közlemény szerzője, illetve társzerzője.

Dolgozott az Arany Alkony Kht. Csepeli Intézményének vezetőjeként, majd a közhasznú társaság idősotthon-hálózatának szakmai felügyeletét ellátó ügyvezetőjeként. Elvégezte az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociális Menedzser Szakát. Alapító tagja és alakulása óta alelnöke volt a szociális területen működő egyik országos szakmai érdekképviseleti szervezetnek, a Szociális Ellátók és Szociális Ellátottak Egyesületének. Rendszeresen bekapcsolódott a szociális ágazat jogszabályaival kapcsolatos egyeztetésekbe, szociális szakmai konferenciákon, és szakmai közleményekben mutatta be a szociális szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos javaslatait. A Budavári Önkormányzatban a Népjóléti Bizottság elnökeként aktívan részt vett a helyi egészségügyi és szociális ellátás működtetésének fenntartói felügyeletében, irányításában és a kerületi szolgáltatások fejlesztésének előkészítésében és megvalósításában.