Az új szervezetben az Európai országok képviseltetik magukat, így Magyarország is. Az alakuló konferenciát október 28. és 29-én rendezték melyen a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnöke is részt vett.

A projekt kezdeményezője a Vajdasági Rádió és Televízió, amely a jövőben központja is lesz a hálózatnak. Célja, hogy erősítse az együttműködést és a kölcsönös tájékoztatást a régió médiumai között és bemutassa a Duna-menti országok művelődési és kulturális értékeit, és örökségét. A kezdeményezés szorosan illeszkedik a Duna-stratégiához, amely a jövő évi magyar uniós elnökség egyik központi eleme lehet.

Az ötlet az összes érintett ország részéről kedvező visszhangra, együttműködő-készségre talált. A konferencián felszólalt a HEROE elnöke is, aki szerint a globális médiapiac kihívásaira csakis a regionális összefogás lehet a megfelelő válasz. Radetzky András kiemelte: ez az összefogás a média példamutató felelősség-vállalásaként értelmezhető. A Duna, ahogyan a rádióhullámok sem, nem ismeri a határokat, így a DaMe (Danube Media Network) az egységes Európa szimbóluma is egyben.

A résztvevők a két plenáris ülés között három szekcióban alakították ki a hálózat működésének rendjét: a technikai szekció a médiatartalmak cseréjének technológiai kereteit tisztázta, a program-szekcióban magáról a médiatartalmakról esett szó, míg a szervezeti szekció a hálózat működésének részleteit egyeztette. A kétnapos konferencia záróakkordjaként az hálózat alapítói egy közös nyilatkozatot fogadtak el, valamint megszavazták az irányító tanács tagjait és annak vezetőit. A testületbe a Duna-menti ország országok médiumai egy-egy főt delegálnak, Magyarországot Szabó László Zsolt, az Echo TV vezérigazgatója képviseli.