Németországban nem kimagasló az országgyűlési képviselők fizetése

A Demokrata múlt heti számában közöltük a magyar parlamenti képviselők tiszteletdíját, költségtérítését és az egyéb tisztségek ellátásából (helyi önkormányzati képviselet, megyei közgyűlési tisztség, illetve a polgármesteri, alpolgármesteri megbízatásból) származó havi jövedelmüket. A Népszabadság vezércikkírója eközben azzal érvelt, hogy a képviselők honoráriuma a nyugat-európai országokban a magyarországinál sokkal magasabb. Ez azonban csúsztatás, mivel Németországban például a társadalom egyes csoportjainak a havi jövedelme és a képviselők járandóságai között korántsem tátong akkora szakadék, mint nálunk.

Németországban a Bundestagban egységesen 7009 euró (egymillió 780 ezer forint) honoráriumot kap minden országgyűlési képviselő.

– A tiszteletdíj összege egységes, és független attól, hogy a képviselő hány bizottságnak és albizottságnak a tagja – tájékoztatta a Demokratát Silke Dierkes, a Bundestag sajtóreferense. – Egyedül a házelnök és az alelnökök képeznek kivételt, ők kapnak ennél magasabb összeget: a házelnököt 14 018 euró, az alelnököket 10 514 euró tiszteletdíj illeti meg – tette hozzá.

A sajtóreferens elmondta, a Bundestag képviselői nem tölthetnek be egyéb tisztséget parlamenti képviselői megbízatásuk mellett: el kell dönteniük, hogy a helyi, vagy az országos politikában kívánnak tevékenykedni. Németországban tehát nem lehet önkormányzati képviselő, megyei közgyűlési tag, polgármester vagy alpolgármester, felügyelő bizottsági tag stb. az, aki mandátumhoz jutott a Bundestagban.

Hogyan szabályozzák vajon a képviselők költségtérítését?

– A képviselők költségtérítése is egységes: minden képviselő 3720 eurós átalányra jogosult, ebből az összegből kell fedezniük valamennyi kiadásukat, amely a mandátumuk ellátásához szükséges. Ebből kell fenntartaniuk az irodájukat a választási körzetükben, ez szolgál a telefonköltségek fedezésére, ebből kell fizetniük a szállásköltségeiket, és ebből kell kigazdálkodniuk az utazásaikat is. Ha a költségtérítés összege nem lenne elegendő a kiadások fedezésére, a képviselői tiszteletdíjukból kell kipótolniuk a hiányzó részt, mivel semminemű többletköltség elszámolására nincs lehetőségük – folytatta a sajtóreferens.

A német parlamenti képviselők költségei nem írhatók le az adóból. Ha egy képviselő a Bundestag képviseletében utazik, akkor szolgálati útjának költségeit a Bundestag megtéríti, hasonlóan ahhoz, mint ahogy egy cég alkalmazottja elszámolja az üzleti kiküldetésének költségeit. A mandátuma ellátásával összefüggő utazásait azonban a költségtérítési átalányból kell hogy fedezze. Egyetlen kivétel ez alól a vasúti szabadjegy: a Német Vasutak Rt. vasúti hálózati jegyet biztosít a képviselőknek, ezt azonban kizárólag szolgálati céllal vehetik igénybe. Magáncélra a szabadjegy nem használható. Ha a képviselő belföldi repülőjáratot vagy hálókocsit vesz igénybe, csak nagyon kivételes és indokolt esetben, számla ellenében kérheti a költségei megtérítését, tette hozzá a sajtóreferens.

Mivel a német országgyűlési képviselőknek a háromezer eurós költségkeretükkel igen szigorúan el kell számolniuk, szemben a magyarországi gyakorlattal, ezt nem számítottuk jövedelemnek. De milyenek vajon a németországi átlagfizetések?

A Demokrata kérdéseire a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal munkatársa, Sven Guntrum úr elmondta, hogy Németországban például egy buszsofőr bruttó bére havi 2506 euró (636 ezer forint), egy tanár 5039 eurót keres (egymillió 279 ezer forint), egy könyvtáros havi jövedelme 3441 euró (874 ezer forint).

Egy bolti eladó 1872 eurót visz haza (475 ezer forint). A tűzoltók 3427 eurót keresnek (870 ezer forint). A fizikai szakmunkások havi jövedelme is eléri a 2500 eurót (635 ezer forint). Alig maradnak el tőlük a feldolgozóiparban tevékenykedő betanított munkások: ők is hazaviszik a havi 2400 eurót (610 ezer forint). Németországban az átlagbér egyébként körülbelül 3150 euró (800 ezer forint).

Magyarországon az országgyűlési képviselők havi átlagkeresete 926 ezer forint, ami valóban kevésnek tűnik a német tiszteletdíjakhoz képest. A magyar átlagbér azonban ennek is csak a 12 százaléka. A minimálbér a 7 százaléka, egy tanár vagy rendőr fizetése a 16, egy orvosé a 19, egy buszsofőré vagy a tűzoltóé a 14, a nyugdíjasé a 8 százaléka… és így tovább. Érdemes ezeket az arányokat is összehasonlítani a németországi arányokkal. Az Európai Unió egyik legerősebb tagállamában ugyanis egy országgyűlési képviselő nem keres nagyságrendekkel jobban, mint az átlag. Silke Dierkes, a Bundestag sajtóreferense azt is közölte a Demokratával, hogy a német képviselők már több ízben lemondtak arról, hogy a tiszteletdíjukat emeljék, ezért az évtizedekkel ezelőtt, még márkában megállapított tiszteletdíj ma már mint – egy 950 euróval elmarad a polgármesterek vagy a bírák fizetésétől.

Hernádi Zsuzsa