A régi, elhasználódott és nehezen takarítható vonatok állapota, a mind gyakrabban megjelenő falfirkák és a szűnni nem akaró szemetelés nem csak bosszantja az utasokat, de sokakat távol is tart az utazástól. A vasúton tapasztalható állapotok amellett, hogy jelentős presztízsveszteséget jelentenek a magyar vasúttársaságnak, komoly anyagi és emberi erőforrásokat is elvonnak a megújuló vasúttól. A MÁV Csoport a változás jegyében indítja el „Tisztán robogjunk” elnevezésű kampányát, melynek keretében úgy szeretnék a lakosság figyelmét felhívni a problémákra, hogy a szép környezet kialakításában és megtartásában minden jóérzésű ember részt vehessen. Vasutasok és utasok, nagyszülők és szülők mind-mind sokat tehetnek azért, hogy a jövő vonaton utazó generációja számára már a komfort érzetét idézze fel egy-egy vonat látványa.

A kampány kocsi tisztítási bemutatóval indul 2011. július 1-én. A közönség minél hatékonyabb elérése érdekében tájékoztató füzeteket adnak ki. A mai napon gyermek rajzversenyt is hirdettek „Tiszta vasút gyermekszemmel” alcímmel. Kis- és nagyiskolásokat elérő akciókat, szülőket és nagyszülőket maguk mellé állító rendezvényeket szerveznek, amelyeken ismert közszereplők hirdetik, hogy „Tegyünk együtt a tiszta vasútért” – hiszen a MÁV megújulása az utazóközönség nélkül, és ellenében nem lehet sikeres.

A vasutasok önként is sokat tettek környezetük tisztaságáért, csatlakozva a „TeSzedd”! lakossági szemétgyűjtési akcióhoz 186 állomást és környékét szépítve meg. Több mint kétezer önkéntes vasutas összesen 2500 darab, egyenként 150 literes zsákba gyűjtötte össze a szemetet, több tucat illegális hulladék-lerakóhelyet szüntetve meg ezzel. Az önkéntes nap tapasztalatai azt mutatják, hogy sikerült felhívni a figyelmet az önkéntes tevékenység és a környezettudatos viselkedés fontosságára. Munkatársaink az utazóközönség elismerését tapasztalva el is határozták, hogy ősszel ismét megszervezik a vasutasok önkéntes szemétgyűjtési akcióját.

A „TeSzedd!” akcióban résztvevő lelkes vasutasok teljesítménye, valamint a „Tisztán robogjunk” kampány célja is az, hogy minél többen azonosuljanak Széchenyi István szavaival: „Egynek minden nehéz, a sokaknak semmi sem lehetetlen.”