A Közlekedéstudományi Intézet által szervezett találkozón a közlekedésbiztonságban dolgozó állami szervek és intézmények vezetői nyilatkozatot írtak alá a biztonságos közlekedésre felkészítés programjának közös megvalósításáról.

A közlekedésbiztonsági törekvések akkor tekinthetők valóban eredményesnek, ha általuk a lehető legalacsonyabb szintre szorítható vissza a közlekedés halálos áldozatainak száma. A baleseti okok közül a statisztikai mutatók és a szakmai közmegegyezés szerint is az elsődleges beavatkozási pont az emberi tényező – fejtette ki az államtitkár.

Schváb Zoltán elmondta: Az érintett intézmények összehangolt szerepvállalását az indokolja, hogy az Élet Úton programban az egységes rendszerben kezelt közlekedésre nevelés és járművezető képzés-vizsgáztatás egészül ki felnőttkori közlekedési információs és tájékoztató, továbbképző munkával. A koordinált együttműködés minden korábbinál hatékonyabb közös munkát tesz lehetővé azzal, hogy pontos, a programba illeszkedő felelősségi és hatásköröket rendel az egyes szervezetekhez. Az elvégzett feladatok így egymást erősítik, hatásaik összeadódnak.

A meghatározó alapelv az élethosszig való tanulás, a cél az, hogy a közlekedés részvevőinek tudása a gyors ütemben változó körülményekhez folyamatosan igazodva frissüljön. Naprakész szabályismerettel és készségekkel felvértezett járművezetők, kötelezettségeikkel is tisztában levő kerékpárosok és gyalogosok lehetnek csak valóban felelős részesei a közlekedésnek – húzta alá az államtitkár.

Schváb Zoltán hozzáfűzte: A szaktárca központi szerepet szán a szemléletformálásban a korszerű képzési formák, elsősorban az e-learning alkalmazásának. A magas színvonalú, naplózott elektronikus távoktatás alacsonyabb elméleti képzési költségekkel jár együtt, ezzel hozzáférhetőbbé, elérhetőbbé teszi az elmélyült tudást.

Az Élet Úton programban az érintett minisztériumok (NFM, BM, NEFMI) irányítóként, a Nemzeti Közlekedési Hatóság a képzés-vizsgáztatás szakmai tartalmáért és módszertanáért felelős intézményként, az ORFK-OBB a megelőzési tevékenység koordinátoraként, a Közlekedéstudományi Intézet pedig tudományos háttértámogatást nyújtó szervezetként vesz részt. A közös munka koordinációját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Titkársága végzi.