Soós Kálmán 1962-ben született az ungvári járási Szalókán. Az Ungvári Állami Egyetemen szerzett történész diplomát 1984-ben, majd öt éven át középiskolai tanárként dolgozott. Ezt követően Moszkvában aspiráns, kandidátusi disszertációját 1993-ban az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetében védte meg Magyarország XVII. századi történetéből. 1989-1994 között az Ungvári Állami Egyetem tanára és az Ungvári Hungarológiai Központ igazgatóhelyettese. 1996-tól a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola főigazgató-helyettese, majd 2000-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora.

Oktatói, oktatásszervezői tevékenysége mellett aktív részt vállalt a kárpátaljai magyar közéletben, a kisebbség politikai érdekvédelmében mint az ungvári járási tanács (közgyűlés) képviselője és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári járási szervezetének elnöke.

Soós Kálmán fontos szerepet játszott a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás és tudományos élet megteremtésében, de mindenekelőtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola létrehozásában. Megalakulásától fogva elkötelezetten küzdött azért, hogy a kárpátaljai magyarság jövője szempontjából kulcsfontosságú felsőoktatási intézmény fennmaradjon, és színvonalas anyanyelvű képzést biztosítson.

Halálával nagy veszteség érte mind a kárpátaljai magyar felsőoktatást és az anyanyelvű oktatás egészét, mind az ukrajnai magyar politikai életet.

2011. június 2-án, a nemzeti összetartozás napja alkalmából – a kárpátaljai magyar felsőoktatás megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseinek elismeréseként – a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki.

Soós Kálmánt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola saját halottjának tekinti, csütörtökön helyezik örök nyugalomra lakóhelyén, Szalókán.

Semjén Zsolt közleményében kiemelte: Soós Kálmán áldozatos munkájával sokat tett a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság megteremtéséért és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola létrehozásáért. Halálával nagy veszteség érte a kárpátaljai magyarságot – tette hozzá.

A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: az intézmény rektoraként Soós Kálmán a kezdetektől fogva elszántan kiállt a főiskoláért, a magyar diákokért, valamint a magyar nyelvű felsőoktatásért, és azért küzdött, hogy „a magyarság jövője szempontjából kulcsfontosságú felsőoktatási intézmény” fennmaradjon, és színvonalas képzést adjon. Példamutató szorgalommal és lelkesedéssel tevékenykedett a helyi magyar kulturális élet megerősítéséért és mindig nagy figyelmet fordított a felnövekvő nemzedék magyarságtudatára – fogalmazott.

Semjén Zsolt szerint Soós Kálmán munkássága, tudományos és közéleti szerepvállalása méltán állítható követendő példaként mind a kárpátaljai magyarság, mind pedig az egész magyar nemzet elé.

(MTI)