A szakmai találkozó tegnapi megnyitóján Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkára elmondta: A készülő alágazati stratégiákat egységesítő Nemzeti Összközlekedési Stratégia kidolgozása már megkezdődött a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetésével. A szakmai közösségeket és társadalmi szervezeteket bevonó alapos tervezőmunka másfél-két éven belül lezárulhat.

Magyarország egyik fő vonzereje a jövőben is földrajzi helyzete lehet. Megfelelő minőségű hálózati szolgáltatásokra képes közlekedési infrastruktúra kiépítésével hazánk Nyugat-Európa és a Balkán, a Közel-Kelet, Dél-Nyugat-Európa és Oroszország, a Baltikum és az adriai kikötők közötti ellátó-láncokban is központi szerepet tölthet be. Megfeszített munka szükséges ahhoz, hogy Magyarország a kedvező geopolitikai helyzetéből adódó lehetőségeket kihasználva a térség kereskedelmi, logisztikai központjává, húzóerejévé válhasson – húzta alá a helyettes államtitkár.

Az Új Széchenyi Terv kiemelten foglalkozik a tranzitszerepből adódó lehetőségekkel, mind az áru-, mind a személyszállítás területén. A Közlekedés Operatív Programban és a Regionális Operatív Programokban közel 650 milliárd forint fordítható közlekedésfejlesztésre 2011 és 2013 között.

A közlekedési helyettes államtitkár beszámolt arról is, hogy az NFM tárcaközi egyeztetésre bocsátotta a hosszú távú közúthálózat-fejlesztési programot, valamint a gyorsforgalmi- és a főúthálózat nagytávú tervét. A program az előző időszakhoz képest az autópályák helyett a főutak és az alacsonyabb rendű utak fejlesztésére fordít nagyobb figyelmet. Teljes végrehajtása óvatos előretekintéssel 2027-ig, optimista feltételezéssel akár jóval korábban is befejeződhet. A fejlesztési program véglegesítését egy hasonló közúti felújítási rangsor összeállítása és egy vasúti fejlesztési ütemezés kidolgozása követi majd.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyértelmű szándéka a közlekedésbiztonság erősítése. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a közelmúltban zárta le közlekedésbiztonsági létesítmények tervezésére és kivitelezésére kiírt pályázatait. Két kiírás esetében már a nyertes önkormányzatok is ismertek. Összesen 50 település nyert társfinanszírozási forrást 69 projektje megvalósítására. A harmadik pályázatról a beérkezett kezdeményezések magas száma miatt május közepén-végén várható döntés – fejtette ki Schváb Zoltán.