A játszóterek biztonsága

A gyermekek megfelelő, egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy sokat tartózkodjanak a szabad levegőn, és sokat mozogjanak. Erre az egyik legjobb hely a játszótér, sajnos azonban a játszótéri eszközök használata azonban különböző veszélyeket, kockázatokat is magában rejt. Megfelelő, a szabványok előírásait figyelembe vevő tervezéssel, anyagválasztással, telepítéssel és rendszeres karbantartással azonban egyes veszélyek kizárhatóak, mások csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható szinten tarthatóak. A cél az, hogy játék közben a gyermekek ne szenvedhessenek károsodást, a játszótereken ne történhessenek balesetek.

Az e területre fókuszáló hatósági ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy

• a kereskedelmi forgalomban árusított játszótéri eszközök forgalmazási, valamint

• a közterületi játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési

körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

A 78/2003. GKM rendelet kimondja, hogy játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja.

Az ellenőrzések során a NFH vizsgálni fogja, hogy rendelkezésre áll-e a kijelölt szervezet által kiadott tanúsítvány, azaz az eszköz üzemeltetése biztonságosnak tekinthető-e. A felügyelőségek vizsgálják továbbá, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított játszótéri eszközökön az előírt adatok és figyelmeztető feliratok megtalálhatóak-e.

A fentieken túl az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a közterületen felállított játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője készített-e karbantartási és ellenőrzési tervet, valamint arra is, hogy a kötelező kétévenkénti biztonsági ellenőrzést elvégezte-e.

Amennyiben a hatóság azt tapasztalja, hogy az eszköz nem felel meg a biztonságos üzemeltetés feltételeinek, haladéktalanul intézkedik a hiányosságok kiküszöbölése érdekében.

A Gyermekeknek szánt arcfestők

A gyermekek a fokozottan védendő fogyasztói csoportba tartoznak, ezért egészségük és testi épségük megőrzése érdekében a nekik szánt árucikkek ellenőrzésére a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít. A 2011. év első negyedévében a 14 évnél fiatalabb gyermekek számára készült arcfestékek, valamint játék céljára gyártott kozmetikai készletek vizsgálatára került sor. A tapasztalatok összegzése fontos azért is, mert a különböző, gyermekeknek szánt rendezvényeken népszerű program az arcfestés, azt azonban csak biztonságos eszközökkel szabad végezni. E termékek ugyanis közvetlenül érintkeznek/érintkezhetnek az arcbőrrel, a szemkörnyékkel és a nyálkahártyával, ezért termékbiztonság szempontjából különösen fontos, hogy egészségre ártalmas összetevőket ne tartalmazzanak.

Az ellenőrzés célja a kereskedelmi forgalomban kapható, gyermekek számára készült arcfestők és kozmetikai játékok forgalmazási körülményeinek, termékbiztonságának, és a jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése volt.

Az ellenőrzés során nyolc megyei felügyelőség munkatársai 83 kereskedelmi egységben összesen1876 db (322-féle) arcfestő és kozmetikai játék terméket vizsgáltak meg, melyből az ellenőrzött termékek közel 45%-a, 842 db (137-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Jellemzően a gyártási tételszám és a minőségmegőrzési idő feltüntetésének hiányát állapították meg a felügyelőségek. További hiányosságok adódtak a használati útmutató, a jelölés, az összetevők és a gyártó neve, címe feltüntetése tekintetében is.

Megnyugtató azonban, hogy a laboratóriumi vizsgálatok alapján kizárólag 1-féle termék mikrobiológiai tisztasága bizonyult nem megfelelőnek. A veszélyes arcfestő készlet forgalomból történő kivonásáról a területileg illetékes megyei felügyelőség intézkedett.

Annak érdekében, hogy megfelelő terméket vásároljunk gyermekünknek, érdemes néhány tanácsot megfogadni:

– Az alkalmi piaci és utcai árusoktól való vásárlás még azok alacsony árai ellenére sem tanácsos, a gyanúsan olcsó játék valószínűleg gyenge minőségű. Vásároljunk kifejezetten gyermekjátékokat forgalmazó szaküzletben.

– Lehetőség szerint ne vegyünk olcsó, másolt terméket.

– Figyelmesen olvassuk el a gyártók tanácsait, a használatra vonatkozó figyelmeztető feliratokat és minden esetben vegyük figyelembe a korcsoport-jelölést is.

– Keressük a játékon vagy a csomagoláson a CE megfelelőségi jelölést. Ha nem találjuk, az azt jelenti, hogy vagy nem gyermekeknek szánták vagy a játék használata vélhetően nem biztonságos gyermekek számára.

– Az arcfestők kozmetikai terméknek tekintendők, így annak címkéjén fel kell tüntetni: a termék megnevezését, a gyártó nevét és címét, a gyártási tételszámot, a minőségmegőrzési időt és a termékösszetevőket.