Niedermüller Péter (DK) később beperelte a hivatalt jó hírnév megsértése miatt. „A pert megnyerte a kormányhivatal. Érthető, hogy nem tetszik a baloldalnak, amikor az újabb, sok tíz milliós, titkolni próbált haveri szerződésükről rántjuk le éppen a leplet, de csupán az igazságot mondtuk ki” – jelentette ki a kormánymegbízott.

Hirdetés

Hozzátette: „közben arról se feledkezzünk meg, hogy Niedermüller Péter ezzel egy időben a kormánnyal akarta megfizettetni a járványügyi védekezésük harmincötmillió forintos költségét. Erre sajnálta a pénzt a baloldal, de Czeglédy Csabára érdekes módon volt huszonkilencmillió.”

A lap emlékeztetett arra, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásban, az arányosság és szükségesség elve alapján vizsgálódott, és akkori állásfoglalása szerint Niedermüller a veszélyhelyzet idején fennálló jogköreire hivatkozva átruházott hatáskörben, polgármesteri döntésként kötötte meg a szerződést. A megbízási szerződésből kitűnt, hogy annak tartalma általános feladatellátásra vonatkozott, ebből következően az a veszélyhelyzetben jelentkező feladatokon túlmutatott. A kormányhivatal törvényességi felhívásában felszólította a polgármestert, hogy harminc napon belül szüntesse meg a törvénysértést, és helyezze hatályon kívül a döntésről szóló jogsértő határozatot. Ő azonban nem tett eleget a kérésnek, ehelyett beperelte a hivatalt jó hírnév megsértése miatt.

Niedermüller Péter már több alkalommal figyelmen kívül hagyta a kormány által hozott döntéseket, ilyen volt a vendéglátóhelyek teraszai után fizetendő közterület-használati díjak elengedésének semmibevétele vagy éppen az építmény- és telekadó kivetése úgy, hogy a kormány a 2021-es évre adóstopot vezetett be az önkormányzatoknál – írta a Magyar Nemzet.

Korábban írtuk