Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöksége hétfőn, 2011. július 25-én, a Hajdú-Bihar megyei Hosszúpályi nagyközségben tett állampolgársági esküt a település polgármestere, Berényi András előtt. A tizenkét eskütevő között jelen volt Török Sándor, a Bihar megyei EMNT területi elnöke és felesége, továbbá Nagy József Barna, a Bihar megyei EMNT ügyvezető elnöke, a nagyváradi Demokrácia Központ irodavezetője és családja is. Az ünnepélyes eseményen tiszteletét tette az éppen szabadságát töltő Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke, az EMNT elnöke, továbbá Orbán Mihály partiumi régióelnök és Zatykó Gyula, a Partiumi Demokrácia Központok Hálózatának igazgatója. Az önkormányzat nagytermében Szemesné Szabó Ágnes anyakönyvvezető alkalomhoz illő szavalattal teremtett ünnepi hangulatot a jelen lévők körében, majd Berényi András polgármester mondott köszöntőt. Az elöljáró őszinte örömét fejezte ki, hogy Hosszúpályiban egyre gyakrabban – szinte heti rendszerességgel – szerveznek honosítási eskü- és fogadalomtételt. Régóta várt pillanat ez nagyon sok határon túli magyar család életében, hiszen immár nemcsak szívben és lélekben vallhatják magukat magyarnak, hanem hivatalos dokumentummal is igazolhatják, hogy a magyar nemzet részei. A polgármester beszéde zárásaképpen azt kérte minden eskütevőtől, hogy legyenek büszkék magyarságukra és fogjanak össze minden körülmények között. Az eskü- és fogadalomtétel elmondása után a polgármester teljes jogú magyar állampolgárként köszöntötte a honosítottakat.

A Himnusz eléneklését követően Tőkés László EP-alelnök nemzeti imánk egyik sorát idézte: „Nem lelé honját a hazában”. Ebben a verssorban benne van elszakítottságunk egész története, hangsúlyozta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke, majd hozzátette, hogy ez a lesújtó állítás érvénytelenné vált a honosítási eljárás megkönnyítéséről szóló törvény megszavazásával. Egy olyan időszakban, amikor meggyengültek a kötelékek, a magyarság egyre csak szórványosodik, a fiatalság pedig külföldön keresi a boldogulást, az egyszerűsített honosítási eljárás nem csupán formaság, hanem a kötelékek szorosabbá tételének eszköze, magyarázta. „Az anyaország keblére ölelte az elszakított nemzetrészeket, eljött tehát annak az ideje, hogy a szeretet és az egybetartozás jegyében szorosabbá tegyük családi, testvéri, baráti kapcsolatainkat. Az EMNT egyik jelmondata: Magyar uniót az Európai Unióban. Ez a legkisebb közösségek szintjén kezdődik, a családban, a régióban, illetve a határmenti települések között” – jelentette ki Tőkés László.

Az ünnepi eskütétel utolsó részében Szemesné Szabó Ágnes újabb irodalmi citátummal élve, Veres Péter írót, politikust idézte: „Mit ér az ember, ha magyar? Annyit, amennyit megvalósít önmagából. Annyit, amennyit becsületben, bátorságban, okosságban, emberségben adni tud a világnak” – hangzott el. Az új magyar állampolgárok nevében Török Sándor Bihar megyei EMNT-elnök mondott rögtönzött pohárköszöntőt, melyben meghatódottsággal emlékezett meg mindazokról, akik bár egykoron hazájukat szolgálták, nem érhették meg, hogy újra magyar állampolgárokká váljanak. Végezetül a vendéglátók állófogadásra invitáltak az eskütétel minden résztvevőjét.