A különleges éghajlat és növényzet, a hosszan kanyargó patak, a falu hagyomány-tisztelete vonzó a turisták számára, akik szerencsére kevéssé érzékelik az itt-élők nem éppen újkeletű – de egyre erősödő – gondját. Ahogy azt mostanság a meteorológusok emlegetik: az „esőbombák” súlyos károkat okoznak a településnek. A hirtelen lezúduló víztömeg hátrányos helyzetbe hozhatja a helyi iparosokat, mezőgazdákat, s elriaszthatja az ide-látogatókat is.

Hozzátéve még azt is, hogy ez a terület, a felszín alatti vizeket figyelembe véve, tartósan magas vízállású, és erősen veszélyeztetett belvíz szempontjából. Ugyan a település egyes részein működik a csapadékvíz-elvezetés, a befogadó hálózatba történő csatlakozás a legtöbb helyen nincs biztosítva. Hevesebb esőzésekkor rendszeresek a víz-okozta károk, mivel a csapadék-elvezető infrastruktúra megközelítőleg sem kielégítő. Emiatt több tucat írásos kérelem érkezik évente az önkormányzathoz a probléma megoldását kérve.

Szűk évtized alatt Hévízgyörk lakóinak és épületeinek száma jelentősen növekedett. A település fejlődésével egyre nagyobb lett a lefolyó vizek aránya és a lefolyó víz mennyisége. Mindezek miatt – nagyobb mennyiségű csapadék esetén – a belterületen olyan vízállásos területek jöttek létre, melyekről csak nagyon lassan vonult le a víz. Ez – többek között – a községen áthaladó forgalmat is akadályozza.

Habár ez utóbbi mondatokat helyesebb lenne múlt időbe tenni, hiszen a község az elmúlt hónapokban nagyot lépett előre.

Megcéloztak ugyanis egy európai uniós pályázatot – az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarország Operatív Programján keresztül, és ezt meg is nyerték. Hogy ez a lehetőség egyáltalán e község tudomására jutott, arról az M27 ABSOLVO Consulting tájékoztatta őket. Ezen felül segítséget nyújtott a pályázat kidolgozásában, összeállításában. Hiszen ez a cég önkormányzatok és más szervezetek ilyen jellegű szakmai támogatására szakosodott.

A lakosságnak csak 30 százalékát tudták védeni eddig a vízkár ellen. A projekt eredményeként ez az arány 75 százalékra nő! A hidrobiológiai egyensúly megőrzésével egyidejűleg több célt is meg tudnak így valósítani: Hévízgyörk vízkárproblémáinak megszüntetését, a természeti-, és épített környezet harmonizációját, a környezeti ártalmak elhárítását. A települési lakosság élet,- és közlekedési minőségének javítása, az egyéni, közösségi és környezeti természeti javak megóvása. A fejlesztéssel 2285 hektárra nőtt a védett terület nagyság, a projekt keretében épített és felújított árokrendszer hossza pedig majdnem 16 kilométer. A projekt eredményeként az átlagos éves vízkár nagysága jelentős mértékben csökken 2011-re.

Hévízgyörk önkormányzata egyébként is folyamatosan fejleszti a közmű-infrastruktúrát a településen. Csak két példa: a külterületi árkok rendbetétele szintén pályázati forrásból valósult meg 2000-ben, közel 26 és félmillió forintból. 2002-2004 között kiépítették a teljes közcsatorna hálózatot.

A mostani beruházás megvalósulásával új munkahelyek jönnek létre, a község fel tud zárkózni a régió fejlettebb kistérségeihez, valamint a várható belvízkárok – az eddigiek alapján számolva – több mint háromnegyede elkerülhető lesz. A fejlesztés egésze hozzájárul az egészséges és biztonságos életkörülmények megteremtéséhez.

A teljes projekt közel 378 millió forintba kerül, ebből a támogatás összege majdnem 340 millió forint.

Hévízgyörk belterületi vízelvezetése rendezésének záró eseményét, és ünnepélyes átadását augusztus 31-én 15 órakor tartják a Művelődési Házban (Kossuth L. u. 19.)

Ünnepi beszédet mond Tóth Gábor, Pest megye 5. vk. fideszes országgyűlési képviselője, Bag nagyközség polgármestere.