Az Új Széchenyi Tervet bemutató országjáró körút első állomásán Fellegi Tamás a hazai vállalkozói szektor szerepéről szólva hangsúlyozta: a kormány eltökélt abban, hogy elősegítse a munkahelyeket teremtő magyar cégek gyarapodását.

Fellegi Tamás a gazdasági élet meghatározó szereplői előtt elmondta: az előző kormányzat által hátrahagyott súlyos örökség nemcsak a gazdaságpolitikában, hanem a fejlesztéspolitikában is teljes megújulást tesz szükségessé. A fejlesztéspolitikai rendszer gyökeres átalakításának célja, hogy az a lehető legnagyobb mértékben biztosítsa a pályázni szándékozó vállalkozások gyarapodását. A nemzeti fejlesztési miniszter előadásában hangsúlyozta, hogy az új kormány gazdaságpolitikájának központjában a foglalkoztatás növelése áll. „Azokat segítjük, és azokra támaszkodunk, akik munkahelyeket teremtenek” – tette hozzá. A magyar vállalkozásokat források és forgótőke bevonásával kell helyzetbe hozni. A gazdaságfejlesztési együttműködés kereteit az Új Széchenyi Terv adja meg.

A miniszter rámutatott: a szakmai és társadalmi konzultáció tapasztalatai alapján a kormány számos érdemi ésszerűsítést hajtott végre a pályáztatási rendszerben. Többek között növelték azoknak a pályázatoknak a számát, amelyek minden további értékelés nélkül támogatásban részesülhetnek, ha az előre meghatározott objektív szempontoknak megfelelnek. Csökkent a pályázati mellékletek száma, a pályázatok CD-n is benyújthatók, és lehetővé vált az átalányalapú elszámolás. A pótlólagos források egyszerűbben és könnyebben elérhetővé válnak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Így a legtöbb forráshiánnyal küzdő vállalkozás pénzhez juthat.

A tárcavezető hozzátette: olyan pályázati intézményrendszert hoznak létre, amely valóban képes segíteni az új munkahelyeket teremtő vállalkozásokat céljaik elérésben. A fejlesztéspolitika ésszerűsítésének folyamatába illeszkedik a közbeszerzési rendszer átláthatóbbá tétele. Ez biztosíthatja egy valódi versenyen alapuló struktúra létrehozását és a korrupció visszaszorítását. Teljesen új közbeszerzési törvény készül, amely a jelenleginél rövidebb, világos szerkezetű és egységes lesz. Az új törvény három-négy héten belül a kormány elé kerülhet, és várhatóan 2012. január 1-jén lép hatályba – mondta a miniszter.

Fellegi Tamás az Új Széchenyi Terv közlekedésfejlesztési programjait ismertetve a kötött pálya előnyben részesítését hangsúlyozta a személy- és áruszállításban is energiahatékonysági, környezetvédelmi és életminőséget javító okokra hivatkozva. A nemzeti programok más területeit érintve kiemelte az egész országra kiterjedő kerékpárút-hálózat kiépítésének tervét, és a stratégiai jelentőségű szegedi ELI (szuperlézer) program támogatását is. A miniszter beszéde végén megerősítette: a kormány eltökélt abban, hogy minden lehetséges módon és eszközzel befektetés-képes helyzetbe hozza a magyar vállalkozásokat.