Corvin János és Corvin Kristóf koponyája
Hirdetés

Fény derült végre a Hunyadiak eredetére! Mint arról a Demokrata több alkalommal beszámolt, a jeles dinasztia két ismert helyen nyugvó tagja, Corvin János és Corvin Kristóf földi maradványainak archeogenomikai vizsgálatát a Magyarságkutató Intézet hajtotta végre. Előbbi Mátyás király fia, utóbbi az unokája, vagyis egyenes ági leszármazottak.

A Magyarságkutató Intézet, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Igazságügyi Kutatóintézet, a horvát Kulturális és Médiaügyi Minisztérium kutatói és az atlantai Praxis Genomics LLC munkatársa együttműködésében folytatott kutatás azon folyamat része, amelyet Kásler Miklós professzor, az Országos Onkológiai Intézet akkori főigazgatója indított el 2014-ben, kidolgozva a nagy magyar uralkodóházak eredetének vizsgálati módszereit, amelyek alkalmazásával 2019 óta a Magyarságkutató Intézet folytatja a hiánypótló és történelmi jelentőségű feltáró munkát.

Az 1504-ben eltemetett Corvin János és Corvin Kristóf csontjaiból történt mintavételre horvát–magyar szakmai együttműködésben, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának akkori tárcavezetője tudománydiplomáciai közbenjárásának köszönhetően került sor a két Hunyadi-sarj nyughelyéről, a Varasd városától mintegy 20 kilométerre délnyugatra található Lepoglava Szűz Mária szeplőtelen fogantatására szentelt Árpád-kori templomának szentélyében található kriptából, 2021 elején.

E viszonylag friss tudományág legkorszerűbb metódusával, úgynevezett új generációs szekvenálással a Magyarságkutató Intézet tudósai meghatározták a két Hunyadi-leszármazott teljes genomszekvenciáját. Egyértelművé vált, hogy mindketten egy Eurázsia-szerte széles körben elterjedt haplocsoportba tartoznak. (A haplotípus a csak apai vagy csak anyai ágon öröklődő és változatlan formában, tehát nyomonkövethetően továbbörökített egyedi markerek együttese, amelyekből van olyan, ami több egyénben is előfordul, így ezek alapján csoportokba, azaz haplocsoportokba sorolhatók a különböző egyéni haplotípusok.)

Korábban írtuk

Az eredmény azért átütő erejű, mert ennek nyomán azonosíthatóvá váltak a Hunyadiak felmenői és származásuk, így Mátyás király földi maradványai is az idegen hódítók által többször feldúlt székesfehérvári királyi bazilikában, aminek osszáriumában 15 uralkodónk nyugszik közös sírhelyen. Az azonosítást követően méltó módon adhatja meg a magyarság a végtisztességet nagy királyának, nemzeti kegyhelyet létrehozva.

Persze vannak, akiknek ez fáj. A sikeres mintavétel bejelentése után a Népszava gúnyos címmel számolt be a magyarok számára történelmi jelentőségű előrelépésről, arcpirítóan kétségbe vonva a tudományos megalapozottságot, egyszers­mind bizonyítva, hogy a szívük nem a magyarsággal dobban.

Ez legyen az ő dolguk. Mi büszkeséggel rögzíthetjük, hogy a Hunyadiak genetikája a tudomány által feketén-fehéren bizonyítottan a Kárpát-medencéből eredeztethető európai újkőkori, valamint az ősi magyarországi neolit és rézkori mintákkal, jelesül a Kr. e. 6000–5500 közötti Körös-kultúra, a Kr. e. 5500–5000 közötti alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája, a dunántúli Lengyel-kultúra (Kr. e. 5000–4400), valamint a Bodrogkeresztúr-kultúra (Kr. e. 4000–3600) genetikai mintáival mutatja a legnagyobb hasonlóságot.

Az azonosított haplocsoport széles eurázsiai elterjedtségét bizonyítja a jelenleg leírt két legközelebbi archaikus minta, amik a középkori Szardíniába és a vaskori kazah sztyeppére vezetnek. Több azonos főcsoportba tartozó mintát is azonosítottak a tudósok a Kárpát-medencéből, így egy 650–675 közöttre tehető avar kori, egy hazatérés kori uralkodói elithez tartozó és egy középkori nemesi mintát.