Mint mondta, a jelenleg is életben lévő előírásokat az online tartalmakra is kiterjesztenék. Ez nem a véleményblogok és egyéb magánhonlapok szabályozását jelenti, hanem a hírportálokét, amelyekre ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznának, mint az elektronikus médiára és a nyomtatott sajtóra.

Módosító javaslattal kiveszik a törvénytervezetből azt a passzust, mely szerint „akinek becsületét vagy emberi méltóságát valamely médiatartalom sérti, követelheti válaszközlemény közzétételét”. Így a jövőben is csak valótlan tényállítás esetén lehet válaszadást kérni, és mondjuk egy egész oldalas cikket kifogásolva nem egy oldal terjedelemben, hanem csak a kifogásolt három-négy mondatnak megfelelő méretben.

Tegnap az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottsága előtt az újságírói és más szakmai szervezetek véleményezték a médiacsomag tervezetét. Czeglédi László, a Magyar Televízió kuratóriumának korábban az MSZP által jelölt elnöke alapvetően egyetértett a kuratóriumok összevonásával, mert, mint rámutatott, fontos, hogy jól szabályozott média és ezen belül közmédia működjék Magyarországon. „Jelenleg rendkívül alacsony hatásfokkal működnek a kurató­riumok” – mondta. Fazekas Ildikó, az Önszabályozó Reklámtestület főtitkára felhívta a figyelmet, hogy több cikkellyel kapcsolatban párhuzamosság léphet fel a magyar jogrendszerben. Gerényi Gábor, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének elnöke üdvözölte a jogszabályok kiterjesztését az internetre, de úgy vélte, az esetleges hazai túlszabályozás a külföldi tartalomszolgáltatókat juttatná előnyhöz.

Rogán Antal a bizottsági ülésen elmondta, az Országgyűlés négy tervezetet már a jövő héten elfogadhat, a médiaalkotmányról azonban csak az általános vita zárulna le a nyáron, és augusztus végéig be lehet nyújtani módosító javaslatokat a részletes vitához. Rogán szerint a kerettörvény végszavazása októberben várható.

(Magyar Hírlap)