A büntetés-végrehajtási intézetből szabadulók visszaesési aránya csaknem 50%-os. A probléma kezelésének egyik lehetséges útja a fogvatartottak társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése. Ez a törekvés azonban nem lehet sikeres, csak ha az elítélt maga is változni akar. Ugyanakkor a változás szándékát és sikerét nagymértékben javítja, ha pozitív visszajelzéssel találkozik a fogvatartott, ha jóvátételi szándékát észreveszik és jutalmazzák. Ezt a célt szolgálja ez a karácsonyi műsor is.

A műsor és az ajándékok készítői nagy nyilvánosság előtt bizonyítják, hogy ők is képesek a jóra. A teljesen nyilvános, ingyenes program keretében megtekinthető a fogvatartottak alkotásaiból készült kiállítás, zeneszámok, bábjáték és Csavargók éjszakája címmel összeállított karácsonyi műsor. Majd elhangzik a fogvatartottak üzenete arról, remélik, hogy a társadalom nem várja a visszatérni szándékozókat zárt kapukkal. Az előadás minden vendége az elítéltek által készített ajándékot kap.

A műsor készítői a TEtt – program az áldozatokért és a tettesekért projekt keretében kapnak segítséget a társadalmi visszailleszkedéshez. Ennek keretében a programba önként jelentkező elítélteknek szakemberek segítségével reális célokat kell kitűzniük, és egyéni fejlesztési tervet kell kidolgozniuk. A terv útmutatást ad arra, hogy a kitűzött célokat hogyan lehet törvénytisztelő állampolgárként elérni. A program során fejlesztik az elítéltek elsődleges szocializációja során sérült készségeit: például reális énképet alakítanak ki, megmutatják a helyes életvezetés szabályait, gyakorolják a társadalmilag elfogadott normák szerinti kommunikációt, az agresszió- és a konfliktusok megfelelő kezelését. Feltérképezik a fogvatartott szakmai érdeklődési körét, ez alapján választják ki azokat a munkaterületeket, amelyek képességeinek, érdeklődésének, valamint a munkaerő-piac elvárásainak leginkább megfelelnek. Reintegrációs tanácsadó készíti el a fogvatartottak jövőtervét, mely tartalmazza az egyén vállalását, de kötelezettségeit is. A változási szándékuk mellett kitartó fogvatartottak olyan szakmákat tanulhatnak, amelyek az adott három régióban szabadulást követően megélhetést biztosíthatnak a résztvevők számára, és képesek elsajátítani. A szabadulásra való felkészítés keretében a fogvatartottak segítséget kapnak a családi kapcsolatok helyreállításához, valamint a szükséges okmányok beszerzéséhez.

Eddig közel 4600 elítélt vett részt a tájékoztatáson, júliusig közel 1750 fogvatartott lépett be önkéntesen a programba, 1300 fő pedig egyéni fejlesztési tervben részletesen megtervezte azt, hogy hogyan szeretne változtatni eddigi életmódján. Az ősszel kezdődő szakmai képzésekbe 340 fogvatartott került be. Az elmúlt 10 hónap alatt több mint 600 fogvatartott szabadulásra való felkészítését segítették a szakemberek.

A TEtt – program az áldozatokért és tettesekért a Belügyminisztérium, a Miskolci Egyetem, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Baranya és Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai együttműködésében valósul meg annak érdekében, hogy növeljék a bűnözéssel szembeni fellépés hatékonyságát. Céljuk, hogy bűnmegelőzési képzésekkel, áldozatsegítési szolgáltatások fejlesztésével, önkéntesek bevonásával és a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedését segítő programokkal mérsékeljék a bűncselekmények számát, elősegítsék az észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-dunántúli régiók biztonságosabbá válását.