Ifjú politikusokat bemutató sorozatunkban országosan még kevésbé ismert, ám helyi szinten már komoly sikereket elérő szereplőket mutatunk be. Gaal Gergely országgyűlési képviselő a KDNP színeiben, az utóbbi évek nagy sikerű emlékéveinek egyik főszervezője.

Fotó: Somfai Sándor/Demokrata

– A történelem szeretete, a múlt tisztelete kíséri életét. Történelem szakon végzett, és az utóbbi évek emlékéveinek megszervezésében is vezető szerepet vállalt: a Márton Áron- és Szent László-év után most a Mátyás király-emlék­éven dolgozik.

– A történelem iránti érdeklődést elsősorban édesapámnak köszönhetem. Az első könyv, amit a kezembe adott, a Kinizsi Pál című mű volt, a második az Egri csillagok. Édesapámtól és nagyapámtól hallottam először a kommunista diktatúra valódi, embertelen természetéről, és ők keltették fel az érdeklődésemet a politika iránt is. Szerintem a politika és a történelem nagyon szorosan összefügg: kéz a kézben járnak, nem lehet elválasztani őket. Ha nem tudjuk, honnan jöttünk, nehéz meghatározni, merre tartsunk.


– Amikor először közéleti szerepet vállalt, a nemzeti oldal még ellenzékben volt. Mi indította a politikusi pálya felé?

– A legnagyobb hatással rám a 2002-es országgyűlési választások voltak. Az elveszített választás után, még egyetemistaként fogalmazódott meg bennem, hogy a hazámért nekem is mindent meg kell tennem, amit csak tudok.


– Több mint tíz éven át volt önkormányzati képviselő lakóhelyén, Solymáron, közben az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség tagja, majd elnökhelyettese, végül vezetője lett. Mit hozott magával ezekből az időkből?

– A közösségen belül megélt politizálás élményét. Az IKSZ-ben és Solymáron is az volt a legfontosabb, hogy jó csapatban dolgozhattam, tudtuk, hogy egymást erősítve, közös célokat kitűzve messzebbre jutunk, mint egyenként, egymással versengve. Most a Kereszténydemokrata Néppártban kamatoztathatom a megszerzett tapasztalataimat: ellátom a KDNP országos szervezési feladatait, tagja vagyok az Országos Elnökségnek és az Országos Választmány elnökségének is.


– Először 2013-ban, majd tavaly szeptember óta országgyűlési képviselő a KDNP színeiben. Milyen célokat tűzött ki maga elé?

– Meggyőződésem, hogy nekünk, kereszténydemokratáknak különösen nagy a felelősségünk abban, hogy értékeket tudjunk megjeleníteni, ne csak öncélúan vegyünk részt a politizálásban: erre törekszem képviselői munkámban is. Hiszem, hogy a keresztény értékek ma is irányt mutatnak. Emellett megtiszteltetés számomra, hogy az előző ciklusban és most is tagja lehetek a Nemzeti összetartozás bizottságának, ahol az összmagyarság kérdéseivel foglalkozunk.

– Mindezek mellett pedig oroszlánrészt vállal az emlékévek szervezésében. Az Ön történelemszeretete és nemzeti nagyjaink emlékének ápolása igazi egymásra találás.

– Nagyon örültem ezeknek a feladatoknak, amelyekkel a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízott, hiszen ezek során kifejezhetjük a magyarság határokon átívelő egységét, emellett történelmi nagyjainkkal is foglalkozhatunk. A magyar történelemben pedig bőven van muníció. A bulvár média eközben mégis olyan példákat próbál a fiatalok elé állítani, akik valójában nem méltók arra, hogy példaképpé váljanak. Sokan sajnos jobban ismernek egy celebet, az ő életét, mint egy nagy uralkodót, akinek azt köszönhetjük, hogy Magyarország ma is létezik, és egy keresztény, stabil ország. Mi azért is dolgozunk, hogy az arra valóban méltó személyek, a valódi hősök válhassanak példaképekké minél többünk számára.


– Már csak néhány hét van hátra a választásokig. Ön szerint mi a tét most?

– Ma egy olyan politikai közösség vezeti Magyarországot, amelyik tisztában van azzal, hogy mi, magyarok határokon átívelően összetartozunk, tudatában van annak, hogy múltunk tiszteletben tartása nélkül nincs jövőnk. Ma egyedül ez a politikai közösség alkalmas arra, hogy hazánk jövőjét biztosítsa. Ehhez azonban nem elég az elszántság, az elhivatottság, idő is kell hozzá. Történelmi párhuzammal élve, Szent László király 18 évig uralkodott, ami négy és fél választási ciklusnak felel meg. Mátyás király 32 évig, tehát mai léptékkel nyolc cikluson át. Idő szükséges ahhoz, hogy az eredmények stabillá, meghatározóvá váljanak egy nemzet számára. Ezenfelül magyarként szinte már a génjeinkben van az, hogy a keresztény Európát védelmezzük, ez a mi jelenbéli felelősségünk is. Ehhez olyan vezetőkre van szüksége az országnak, akik világosan látják ezt, és tenni is képesek érte.

Elek Nikolett