Tarlós elsöprő fölénye a Fidesz hasonló mértékű fővárosi népszerűségéből is táplálkozik. A teljes válaszadói kört és a biztos szavazókat tekintve is, a Fidesz közel háromszor annyi szavazatra számíthat mint a második helyen befutó MSZP. A biztos szavazó pártválasztók körében (a bizonytalanok arányos elosztásával) negyven százalékpontos Fidesz előnyt regisztrált a vizsgálatunk (Fidesz: 64%, MSZP: 24%). Természetesen ez a különbség is szűkülhet, amennyiben a szimpátiájukról nem nyilatkozó választópolgárok jellemzően nem a Fidesz táborát erősítik majd, de a jelen állás szerint nehezen elképzelhető, hogy a Fidesz ne lenne képes biztosítani a többségét az újonnan felálló budapesti közgyűlésben.

A közgyűlésbe – az öt százalékos küszöböt átlépve – várhatóan mind a négy jelenlegi parlamenti párt (illetve a KDNP) bejut majd. Az LMP táborának már az ajánlószelvény gyűjtés idején is megmutatkozó szokatlanul alacsony motiváltsága akár veszélyeztetheti is ezt az eredményt – a párt szimpatizánsainak jelenleg kevesebb mint a fele mondja „biztosra” résztvételét a voksoláson. Amennyiben a kampányfinisben az LMP-nek nem sikerül gyökeres fordulatot elérni a tábor mozgósításában, Jávor Benedek, a párt főpolgármester jelöltje, a Jobbikos Staudt Gábor mögött végezhet majd.

Jávor Benedeknek – a Jobbikos Staudt Gáborral együtt – komoly ismertségi problémákkal kell megküzdenie. A budapesti választókorúak kevesebb mint ötöde tudta magától megnevezni e két személyt a főpolgármesteri címért induló jelöltek között. Tarlós spontán felidézése 72%-os, míg Horváth Csabáé 50%-os. A Jobbikos és az LMP-s jelölt ismertségi mutatója rákérdezés után sem érte el az 50%-ot. A Fidesz jelöltjének támogatott ismertsége gyakorlatilag teljes (95%), Horváth Csabát pedig tíz megkérdezett közül segítséggel végül nyolc tudta azonosítani főpolgármester-jelöltként.

Míg Tarlóst és Horváthot az őket (fel)ismerők 92 és 89 százaléka tudta helyesen azonosítani a pártjával a Jobbikos és az LMP-s jelölt esetében ez az arány 71 és 72% volt.

A válaszadókat arra is megkértük, hogy egytől ötig osztályozzák az egyes jelöltek főpolgármesteri posztra való alkalmasságát, majd a kapott átlagot a könnyebb értelmezhetőség kedvéért 100 pontos skálára vetítettük. Ebben az átlagban természetesen már csak a véleménnyel rendelkezők osztályzatai szerepeltek (az LMP és a Jobbik jelöltjéről a kérdezettek kevesebb mint fele tudott csak véleményt nyilvánítani). Ebben az összehasonlításban is a választás várható kimenetelének megfelelő eredmények születtek: a kérdezettek messze Tarlós Istvánt tartották a legalkalmasabb jelöltnek az indulók közül. A választókorúak szerint Horváth Csaba alkalmassága is jóval közepes alatti, míg Jávor Benedek és Staudt Gábor alkalmasságát leggyakrabban a kettes osztályzattal jellemezték azok, akik vállalkoztak a alkalmasságuk megitélésére.

Az LMP mozgósítási problémái részben adódhatnak abból is,, hogy a saját szavazótáboron belül is kétségek merülnek fel Jávor Benedek kompetenciájával kapcsolatban: az LMP támogatók mindössze 63 pontot adtak a jelölt alkalmasságára, míg ez a mutató jóval magasabb volt a többi jelölt és azon belül is kimagasló Tarlós István esetében.

Az október 3-án esedékes fővárosi önkormányzati választáson a Gallup a négy évvel korábbival megegyező, esetleg azt valamelyest meghaladó 55-60% körüli részvételt lát a legvalószínűbbnek.

Tarlós a budapestiek szemében

Egy kérdéssorral vizsgáltuk, hogy a budapestiek milyennek látják a főváros vezetésére messze legesélyesebb jelölt politikusi személyiségét. A vizsgált dimenziók megegyeznek a 2006-ban már mért jellemzőkkel, igaz, a négy évvel korábbi kérdéssor Tarlós megítélését az akkori szoros ellenféllel való összehasonlításban mérte (inkább Tarlósra / inkább Demszkyre / mindkettőre egyformán). Mivel ma nem mutatkozik esélyes és széles körben jól ismert vetélytárs, így a különböző jellemzőkkel kapcsolatban egyszerűen arról kérdeztük az embereket, hogy szerintük jellemzőek-e azok Tarlósra vagy sem.

A kirajzolódó profil struktúrájában meglehetősen időtállónak mutatkozik, ugyanakkor bizonyos hangsúly-eltolódások megfigyelhetőek: Tarlós Istvánt a korábbinál sokkal inkább tartják célra törőnek, jövőképpel rendelkezőnek, hozzáértőnek és határozott politikusi karakternek. A négy évvel korábbi véleményekhez képest a várható főpolgármestert már kevésbé tartják újítónak. Összességében a választók Tarlósban egy határozott, dinamikus, pragmatikus, szakértő vezetőt látnak, akinek a demokratikus gondolkodásába vetett hit is erősödött az elmúlt négy év során. Tarlós legkomolyabb kihívása lehetne, hogy a választók mindössze egy harmada tartja szavahihetőnek. A politikai osztályt sújtó mai közvélekedés mellett azonban még egy ilyen eredménynek sincs nincs érdemi befolyása az alkalmasságába vetett hitre.

A Gallup szeptember 14. és 22. között személyes és mobil- illetve vezetékes telefonos megkérdezéssel végezte el a vizsgálatot.