Eddig több mint 85 millió forintot utalt át a Magyar Tudományos Akadémia a Borsod Megyei Közgyűlés számlájára az árvíztől leginkább sújtott településeken élők lakhatási feltételeinek helyreállítására.

„Az árvíz miatt nagy bajba jutott honfitársaik iránt szolidaritást érezve a Magyar Tudományos Akadémia vezetői felajánlják egyhavi akadémikusi tiszteletdíjukat az árvízkárosultak megsegítésére, és felhívással fordulnak akadémikustársaikhoz, hogy ők is ajánlják fel a bajba jutottak megsegítésre egy havi tiszteletdíjukat vagy annak egy részét” – e szavakkal fordult az MTA elnöke, főtitkára, főtitkárhelyettese és három alelnöke a hazai tudóstársadalomhoz a tavaszi árvíz okozta természeti csapást követően.

A felhívást egyhangú támogatással fogadták a tudós testület tagjai: az árvízkárosultak megsegítéséért létrehozott elektronikus postafiókba folyamatosan érkeztek az akadémikusok, MTA doktorok és köztestületi tagok felajánlásai. „Örömmel ajánlom fel egy havi tiszteletdíjamat az árvízkárosultak javára. A kezdeményezést messzemenően támogatom és üdvözlöm. Magam is gondolkoztam a segítségnyújtás módján, a kezdeményezés ezt megkönnyítette” – fogalmazta meg az egyik levélíró. „Csatlakozva az MTA Elnökének tiszteletreméltó felhívásához bejelentem, hogy az árvízkárosultak megsegítésére egyhavi tiszteletdíjamat felajánlom abban bízva, hogy azt az illetékesek legjobb becsületükkel használják fel a rászorultak segélyezésében” – így indokolta felajánlását a kezdeményezés egy másik támogatója.

Szolidaritásukat kifejezve összesen több, mint 1100-an csatlakoztak az Akadémia vezetőinek kezdeményezéséhez. Az adományozók között voltak olyanok, akik nem egy, hanem kéthavi tiszteletdíjukkal támogatták az árvíz sújtotta települések lakóit. A kezdeményezéshez csatlakoztak olyan köztestületi tagok is, akik akadémiai tiszteletdíjban nem részesülnek, így egyéb jövedelmükből tettek nagylelkű felajánlást. Olyan tudós is akadt, aki maga is az árvízkárosult, de úgy gondolta, segíthet a nála is rosszabb helyzetbe került honfitársain.

A felajánlásokból eddig 85.360.885 forint érkezett be az Akadémiához. Az MTA az összeget a Borsod Megyei Közgyűlés árvízkárosultak megsegítésére nyitott elkülönített alszámlájára utalta át.

A felajánlott összeg megfelelő felhasználását ötfős testület kíséri figyelemmel a MTA elnökének felkérésére. A testület tagjai Vizkelety András, Ádám Veronika, Mindszenty Andrea, Lakatos István és Nusser Zoltán – az elsők között ajánlották fel adományaikat. Mindszenty Andrea geológus, a testület tagja tételesen ellenőrizte az érintett helyiségek földrajzi helyzetét, részletesen tájékozódott a területen geológiai munkát végző, így személyes, helyszíni tapasztalatokkal rendelkező kollégái körében.

A felajánlók többször is kifejezett szándékának megfelelően Vizkelety András, az adományok felhasználásának ellenőrzésére felkért testület elnöke a gyors segítségen túlmenően, a hasonló károk megelőzésének hosszú távú biztosítására hívta fel a Borsod Megyei Közgyűlés figyelmét. „A támogatás felhasználásához az adományozók csak abban az esetben járulnak hozzá, ha azt kizárólag árterületen kívüli ingatlanok építésére fordítják”- áll az Ódor Ferencnek, a Borsod Megyei Közgyűlés elnökének írt levélben.

Vizkelety András akadémikus, a bizottság nevében tájékoztatta a Borsod Megyei Közgyűlés elnökét arról is, hogy a testület elfogadta javaslatát az összegyűlt adomány felhasználására. A javaslat alapján a tudósok, kutatók felajánlásaiból befolyt összeggel az MTA az árvíztől leginkább sújtott települések árvízkárosultjai lakhatási feltételeinek helyreállítását segíti.

Pálinkás József, az Akadémia elnöke levélben köszönte meg az adományozók nagylelkű felajánlásait. „Köszönöm, hogy közös tetté válhatott egyéni áldozatunk, hogy a tudós társaság nem először, de ismét egyként mutathatta meg felelősségérzetét, elkötelezettségét, odaadását mindazért, ami hazánkban történik. Ez a Magyar Tudományos Akadémia alapításának gesztusa, működésének erkölcse, teljesítményének mérőfoka” – hangsúlyozta az MTA elnöke a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, doktorainak és köztestületi tagjainak írt levelében.