A mise főcelebránsa Egon Kapellari grazi püspök kiváló politikusként, mélyen hívő katolikusként és példamutató családapaként méltatta a 98 éves korában, németországi otthonában elhunyt egykori trónörököst, későbbi európai politikust.

Habsburg Ottó és Regina koporsóját kedden szállították át Bajorországból a stájerországi búcsújáró helyre, a nagyközönségnek szerdán volt lehetősége leróni kegyeletét. A család fekete-sárga zászlójával letakart koporsók mellett hagyományőrző egyesületek katonai díszegyenruhás tagjai álltak őrt. Franz Schubert Német miséjét a híres Wiener Sängerknaben kórus tagjai énekelték. A mise első olvasmányát Gabriela Habsburg olvasta fel német nyelven, a másodikat Habsburg György, az elhunyt Magyarországon élő legfiatalabb fia magyar nyelven.

Számos püspök, apát és más egyházi személyiség vett részt a mariazelli szertartásokon az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területéről, hogy ezzel is jelezzék, a közép- és kelet-európai országok európai integrációja nagyon fontos volt Habsburg Ottó számára. A grazi püspök mellett a misét Várszegi Asztrik pannonhalmai főapát, Schönberger Jenő szatmári megyés püspök, Böcskei László nagyváradi püspök és Jan Graubner olmützi érsek (Csehország) celebrálta. Christoph Schönborn bécsi érsek XVI. Benedek pápa személyes küldötteként vett részt a szertartásokon.

Jelen voltak tartományi politikusok és Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet is.

A Habsburg család évszázadok óta szorosan kötődik Mariazellhez, amely az osztrák, a magyar és a szláv népek katolikus hívői számára egyaránt fontos zarándokhely. A gyászmisén kifejezésre juttatták azt is, hogy Habsburg Ottót és Reginát személyesen is szoros szálak fűzték Mariazellhez. Miután 1951-ben még nem léphettek be Ausztriába, Franciaországi házasságkötésükkor az egyházi szertartás alatt a mariazelli középkori Mária-szobor másolatát helyezték el az oltáron. A házaspár később többször is felkereste a zarándokhelyet, többek között 1976-ban ezüst-, majd 2001-ben aranylakodalmuk alkalmával. 1993-ban itt kötött házasságot legidősebb fiuk Karl. Az utóbbi évek során 2004-ben és 2007-ben járt Habsburg Ottó a stájerországi kegyhelyen. 2004-ben a közép-európai katolikus találkozón vett részt, 2007-ben pedig azon a misén, amelyet XVI. Benedek pápa mutatott be apostoli látogatásakor.

A közel két héten át tartó gyászszertartások Bécsben folytatódnak, majd vasárnap Magyarországon érnek véget.

(MTI)