Egy évvel ezelőtt még az jelentett kihívást a frissen alakult debreceni Madaras Zenekar számára, hogy népzenei estjeikhez megfelelő közösségi teret és közönséget találjanak, később az általuk szervezett táncházak egymás után nőtték ki a cívisváros befogadótereit. A fiatalok munkája ősztől nem csupán táncban és muzsikában mutatkozik meg: szeptembertől EtnoKuckó néven 10 hónapon át tartó kulturális programsorozatot indítanak útjára, amely a Debreceni Egyetemmel karöltve a magyar szellemi örökséggel való beható megismerkedést és a hagyományos népi kultúra műveltségelemeinek közvetítését állítja a középpontba.

A Madaras Zenekar a kezdetekben hagyományőrző táncegyüttesek táncházaiban és színpadi produkciók tánckíséreteiben való szerepvállalással vált közismertté Debrecenben. A népzene és a néptánc meglepően sok embert vonz, köztük olyan fiatalokat is, akik korábban még nem is találkoztak a népművészettel.

– Az ő állandósult részvételük jelenti számunkra a magyar kultúra és hagyományőrzés életben tartásának támpillérét – beszélt a kezdetekről Győri Virág, a Madaras Zenekar prímása.

Eleinte szájról-szájra terjedt a Madaras Mulatság híre, majd azt vették észre, hogy kéthetente keddenként olykor száznál is többen gyűlnek össze rendezvényeiken.

Néhány hónap elteltével és sok-sok odaadó munkával lehetőségük nyílt egy-egy alkalomra vendégzenekarokat is meghívni, így járt náluk a délvidéki Véka Zenekar, a debreceni Bürkös Zenekar és a budapesti Újra Zenekar. A népzenéhez természetesen tánc is társul, így nem meglepő, hogy a helyi néptánccsoportok tagjai is a vendégeik lettek. A Madaras Mulatság igazi közösségteremtő rendezvénnyé vált, amelyre az elmúlt egy évben rendszeresen járnak át a tágabb régió településeiről: Miskolcról, Karcagról, sőt még Nagyváradról is.

Mire rátaláltak a mostani otthonunkra, a Mátyás Pincére, már több száz városi és környékbeli fiatal tudta, hogy mit is jelent a rendezvényük mottója: „Táncolj és muzsikálj Debrecen!” Később, hogy tevékenységüket még inkább elmélyíthessék, egyesületet alapítottak Debreceni Életfa – Egyesület a Magyar Nemzet Kultúrájáért néven.

Több, mint egyszerű táncház

Közben felfigyeltek az Európai Unió Fiatalok Lendületben Programjának egyik pályázati kiírására, amely aztán támogatásra érdemesnek minősítette az általuk megálmodott EtnoKuckó-programot.

Az egyesület alelnökeként és a programsorozat egyik szervezőjeként Győri Virág meggyőződéssel vallja, hogy Európa jövője alapvetően kulturális kérdés, hiszen az identitás fajsúlyos hordozója a kultúra. Az EtnoKuckó-program éppen ezért a magyar szellemi kulturális örökség közvetítésével és ápolásával foglalkozó rendezvényeket olyan formában igyekszik megvalósítani, hogy közben a Duna-medence népeinek kultúrájára is figyelemmel legyen. A rendezvénysorozattal ezen túl tisztelegni szeretnének azok előtt is, akik áldozatos életművükkel életben tartották a népi kultúra értékeit, „ránk hagyományozva népművészetünk szellemi és tárgyi kincseit.”

– Hogy több ez, mint egyszerű táncház, azt a közösségünk megnyilvánulásai már korábban is nyilvánvalóvá tették: az évkör kitüntetett ünnepi eseményei alkalmával – például farsang idején – rendszeresen felelevenítettük a népi hagyományokat, mint ahogyan nemzeti ünnepeinkről is méltó módon megemlékeztünk – mondta az MTI tudósítójának Pap Norbert Szabolcs, az EtnoKuckó programsorozat másik szervezője. – Arra törekedtünk, hogy estjeinket tovább színesítve a kultúra mind szélesebb területeit vonjuk be a kínálatunkba. Büszkén mondhatom, hogy a pályázati finanszírozásnak köszönhetően 2011. szeptember 13-ával kezdődően minden második hét keddjén sokszínű és színvonalas programoknak lehetünk majd részesei: vendégelőadók által tartott előadásokkal, filmvetítésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, helyi és vendégzenekarok fellépésével, no és természetesen sok-sok tánccal.

Az EtnoKuckó rendezvénysorozatát a Debreceni Egyetem tehetséggondozással foglalkozó intézménye, a Hatvani István Szakkollégium is támogatja. Az együttműködésnek megfelelően az előadások a szakkollégium által meghirdetett Magyar Örökség kurzus előadássorozatának is részei lesznek.

Jó hangulatban új szemlélet

– Az EtnoKuckót szervező Debreceni Életfa Egyesület szinte kínálta magát az együttműködésre – fedte fel Kőrösi Zoltán szaktanár. – A Debreceni Egyetem tudásközpontú tehetséggondozó műhelyeként ugyanis nem csupán azt tartjuk szem előtt, hogy a kiemelkedő képességű hallgatókat a szűken értelmezett tudományterületük mezsgyéin haladva felkészítsük a tudományos életpályára, hanem azt is, hogy tájékozott, széles ismeretekkel rendelkező, a világban tájékozódni képes értelmiségiekké neveljük őket. A tavaly útjára indított Magyar Örökség kurzussal hazánk értékeivel, a szellemi, a tudományos és a sportélet méltatlanul elfeledett vagy kevéssé ismert személyiségeivel, intézményeivel kívánjuk megismertetni a diákokat. Az EtnoKuckó programjai kiválóan illeszkednek ehhez. Olyan előadók látogatnak el hozzánk, mint például Jankovics Marcell rajzfilmrendező, Novák Ferenc koreográfus, Kelemen László a Hagyományok Háza főigazgatója, Tari János és Cséke Zsolt dokumentumfilm-rendezők, Zsigmond László Kós építész, Hoppál Mihály, az Európai Folklór Intézet igazgatója vagy éppen Berecz András mesemondó.

– Az a célunk, hogy élményszerűen, mindenki számára nyitottan vonjuk be a városi és egyetemi közösséget ebbe a programsorozatba. Nem az a lényeg, hogy muzsikusokat vagy táncművészeket neveljünk, hanem hogy jó hangulatban nyújtsunk új szemléletet annak a száznál is több hallgatónak, aki reményeink szerint szeptembertől kéthetente a vendégünk lesz – fogalmaztak a szervezők, miközben az egyik keddi mulatságot megelőző beszélgetés közben már javában gyülekeztek az est vendégei.

A zenészek és táncosok fiatalokból álló közössége önszerveződő módon, önkéntes munkával, a semmiből teremtette meg Debrecen ma talán legnépszerűbb táncházát, amely egyben igényes programokat és kulturált szórakozási lehetőséget kínál az érdeklődő közönség számára.

A város egykoron kultikus borozójának, az Óbesternek örökébe lépő Mátyás Pince élő muzsikával, ügyes lábú táncosokkal, színes programkínálattal és nagy-nagy szeretettel fogadja az első alkalommal betévedő vendégeket, akik két hét múlva rendszerint ismét feltűnnek a forgatagban.

(MTI)

További információ: www.etnokucko.hu