Jól ismeri a Magyar Honvédség múltját és jelenét, a jövőt illetően pedig határozott elképzelései vannak honvédelmi miniszterként Benkő Tibornak. A jelenlegi vezérkari főnök erről miniszteri meghallgatásán beszélt hétfőn az Országgyűlés honvédelmi és nemzetbiztonsági bizottságának együttes ülésén.

Benkő Tibor kiemelte: 43 éves katonai múltja nyomán nem elmondásokból, hallomásokból, tankönyvekből ismeri, miről szól a katonai szolgálat. Pályája során belelátott a hazai és nemzetközi politikai irányítás, a civil kontroll, a katonai vezetés, a katonai és civil diplomácia jó, kevésbé jó és rossz példáiba is – fejtette ki.

Hitvallását három szóval jellemezte: hazaszeretet, hivatástudat és elkötelezettség.

Benkő Tibor azt mondta, többek között azért fogadta el Orbán Viktor miniszterelnök felkérését, mert látja és tapasztalja a kormány és a kormányfő, valamint katonái támogatását, továbbá egyetért a kormányfő elgondolásával és azon szándékával, hogy a magyar emberek biztonsága érdekében szükség van egy erős honvédségre.

Az 1955. október 16-án született Benkő Tibor vezérezredes ismertette életútját, amelyet a honvédség kötelékében töltött; katonai pályafutatását szakaszparancsnokként kezdte, sokféle beosztásban szolgált, és 8 évvel ezelőtt lett a Honvéd Vezérkar főnöke. Kiemelte: vezetői elvárásai közé tartozott, hogy egy parancsnok és egy civil vezető is legyen szigorú, követelménytámasztó, példamutató és emberséges.

Azt mondta: tudja mik a célok, miként kell irányítani, és hogy mire van szüksége a katonáknak, a Magyar Honvédségnek, hogy törvényben meghatározott feladatait eredményesen végezze, ezáltal szolgálva a magyar emberek, Magyarország biztonságát.

Benkő Tibor leszögezte: a mindenkori kihívásoknak megfelelő nemzeti képességet kell építeni. Csak így és ezáltal lehetünk a NATO még inkább elismert tagjai – mondta a vezérezredes, hozzátéve: a transzatlanti kapcsolatoknak továbbra is stratégiai jelentőséget tulajdonít.

Kitért arra is, hogy az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának erősítése érdekében állandó tagként veszünk részt az állandó strukturált együttműködésben. Ezek közül kiemelte Magyarország kibervédelmi információmegosztási platformon való részvételét. Kitért továbbá a visegrádi együttműködésben való részvételre, amely – mint mondta – még soha nem volt ilyen erős, mint napjainkban.

Benkő Tibor hangsúlyozta: a megváltozott biztonsági környezetben számos új kihívással is szembe kell nézni. Példaként említette a hibrid és a kiberhadviselést, a világban egyre erősödő terrorfenyegetettséget, amelynek „melegágya” szerinte a tömeges illegális migráció. Kiemelte továbbá az iszlám radikalizációt és a szomszédos Ukrajnában fennálló fegyveres konfliktust.

Azt mondta: annak érdekében, hogy ezekre időben és hatékonyan tudjunk reagálni, elengedhetetlen a Magyar Honvédség vezetésének, szervezeti felépítésének, rendszeresített haditechnikai eszközeinek, a katonák képzésének átalakítása és biztosítása.

Mindezeket a kormány által elfogadott és költségvetésileg is támogatott Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében kívánja megvalósítani – fejtette ki a miniszterjelölt.

Benkő Tibor kiemelte, hogy a program első, honvédelmi része, a Magyar Honvédség legfontosabb erőforrásáról, a katonákról szól. Ennek kapcsán elmondta: céljai között szerepel, hogy a katonák és a társadalom kapcsolatát erősítsék. Fontosnak nevezte a fiatalok megszólítását, toborzását, pályán tartását. Emellett a program tartalmazza a kiképzés és oktatás korszerűsítését, a területvédelmi alapon szerveződő tartalékos rendszer felállítását, a laktanyai elhelyezés feltételeinek javítását – jelezte.

Kitért arra is, hogy sokkal modernebb, hatékonyabb és korszerűbb felszerelésre, haditechnikai eszközökre is szükség van. Erről szól a Zrínyi 2026 a haderőfejlesztési része, amely a katonák, a Magyar Honvédség képességigényeire épül – mondta.

A miniszterjelölt vezérkari főnök mindkét bizottság tagjaitól számos kérdést kapott.

Harangozó Tamás, a honvédelmi bizottság szocialista alelnöke többek között azt kifogásolta, hogy miért katona kerül a Honvédelmi Minisztérium (HM) élére. Demeter Márta, a honvédelmi bizottság LMP-s alelnöke is felvetette, Benkő Tibor vezetésével miként valósul meg a „civil kontroll”.

Benkő Tibor többször is hangsúlyozta, nem ért egyet azzal, hogy egy volt katona ne gyakorolhatná a civil kontrollt.

Ennek kapcsán Kocsis Máté, a honvédelmi bizottság fideszes elnöke is elmondta, számított a kérdésre, ezért utánanézett, s több nyugati, uniós államban is aktív katonai vezetőből lett honvédelmi miniszter.

A DK-s Vadai Ágnes kérdésére válaszolva elmondta: a helikopterbeszerzés továbbra is napirenden van, a sorkatonai szolgálat visszaállítását nem tervezik.

Azt is rögzítette, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat továbbra is a HM-nél marad. Leszögezte, a kormányfő felvázolta neki a terveket, s arról „szó nem volt”, hogy hatásköröket vonnának el a HM-től.

Kiemelte: 2024-re elérjük a 2 százalékos GDP-arányos honvédelmi költségvetést, és a kormányzati szándék az, hogy ezt szinten is tartják.

Benkő Tibor azt is közölte, Korom Ferenc vezérkarifőnök-jelölt az ő jelöltje.

Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága hat igen és két nem szavazattal, míg a nemzetbiztonsági bizottság négy igen, két nem szavazattal támogatta Benkő Tibor honvédelmi miniszteri kinevezését.

Ezt követően Benkő Tibor bejelentette, Áder János államfőnek benyújtja felmentési kérelmét.

MTI
 

Korom Ferenc: a nemzeti érdekek a legfontosabbak

A nemzeti érdekek képviselete kell, hogy vezéreljen mindent, nemzeti haderőt kell építeni és fejleszteni – hangsúlyozta Korom Ferenc az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága előtti Honvéd Vezérkar főnökjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn.

Korom Ferenc elmondta: széleskörű szolgálati tapasztalata van Magyarországon és külföldön egyaránt. Ismeri a Magyar Honvédség stratégiai, középvezetői és végrehajtó szintjét is.

Azt is hangsúlyozta, hogy a csapatmunkában hisz. Mint mondta: az ország fegyveres védelme szempontjából „a magányos hősök kora lejárt”, a kihívásokra csapatban lehet „kollektív bölcsességgel” jó választ adni a kihívásokra.

„A magyar katona a világ egyik legjobb katonája” – szögezte le vezérkari főnök-jelölt. Kifejtette: a múltban és a jelenben is bizonyítják, hogy a magyar katonák mindig készek reagálni a váratlan feladatokra is.

Korom Ferenc azt mondta: ismeri a Magyar Honvédség jelenlegi helyzetét, képességeit és korlátait is. Tisztában van Magyarország biztonsági helyzetével, a nemzetközi és hazai kihívásokkal.

A vezérkari főnök-jelölt szerint a jövőt, a 21. századi Magyar Honvédséget a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program megvalósulása jelenti. Hangsúlyozta továbbá az önkéntes tartalékos rendszer kiépítését, s kiemelte: minden állampolgárnak kötelessége a haza védelme, amelyben a magyar katonák mutatnak példát. „A haza védelmének ügye, közös ügy” – fogalmazott a vezérőrnagy.

Korom Ferenc meghallgatását hosszas ügyrendi vita előzte meg a honvédelmi bizottságban. A testület ellenzéki tagjai ugyanis kifogásolták, vezérkari főnököt a miniszternek, vagyis jelen helyzet szerint Simicskó Istvánnak és nem a leendő miniszternek, Benkő Tibornak kellett volna jelölnie.

Ezekre reflektálva: Benkő Tibor elismerte, hogy van szabályozatlanság a kérdésben, de kiemelte: a meglévő szabályok sem tiltják a vezérkari főnök-jelölt meghallgatását. Megismételte, jelölhet vezérkari főnököt, kezdeményezheti meghallgatását, de kinevezését majd csak miniszterként kezdeményezi.

Kocsis Máté, a testület fideszes elnöke elismerte, hogy a helyzet „atipikus”, de megjegyezte, Benkő Tibor miniszteri meghallgatásán bejelentette: benyújtja lemondását, s hogy utódjának Korom Ferencet jelöli. Kocsis Máté a vonatkozó jogszabályt felolvasva ismertette: az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága a vezérkari főnököt kinevezése előtt meghallgatja, alkalmasságáról szavaznak.

Korom Ferenc jelenleg a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) parancsnoka. Az ÖHP vezetését Korom Ferenc idén januárban vette át Huszár János altábornagytól, aki akkor a vezérkari főnök helyettese lett.

Korom Ferenc vezérkar főnöki kinevezését hat igen, és három tartózkodás mellett támogatta a testület.

Az ülésen Benkő Tibor jelenlegi vezérkari főnök, honvédelmi miniszter-jelölt kérdésre válaszolva elmondta: nem tervezik a honvédelmi tárcát Székesfehérvárra költöztetni.

MTI