A szociális kártya magyarországi bevezetését Szepessy Zsolt, Monok polgármestere kezdeményezte, sőt, a település képviselő-testülete meg is szavazta az újítást.

– Hetvenöt százalék hatalmas támogatottság – értékelte az eredményeket Szepessy Zsolt. – Ez bizony még a kétharmados aránynál is több… Nem csoda, az emberek igazságérzetét nem lehet becsapni! A döntő többség megérezte, hogy a szociális kártya egyfelől a családokat védi, azokat a gyerekeket, akik elől a lumpen életmódot élő szülője eddig elihatta, elgépezhette, uzsorásnak odaadhatta a segélyt. De ugyanakkor védi a becsületes emberek nehezen befizetett adóforintjait, hiszen nem azért dolgoztak, hogy aztán a segélyeket – amely közpénz – egyesek egy-két nap alatt elköltsék alkoholra, szerencsejátékra, uzsorakamatra. Megkérdezném a szociális kártya bevezetését támadókat, meggondolták-e, hogy valójában az uzsorások érdekeit védik, az ő ügyüket szolgálják, az ő oldalukon állnak? Egyben pedig felszólítom az Országgyűlést, hogy hallja már meg végre az emberek szavát, hajoljon meg a közakarat előtt, s záros határidőn belül alkosson törvényt a szociális kártyáról!

Szepessy Zsolt egyébként a szociális kártya monoki bevezetését megszavazó képviselők társaságában szerdán délben Budapestre utazik, hogy átadja a rendelet teljes szövegét dr. Szabó Máté, az Állampolgári jogok biztosának, a rendelet törvényességét megvizsgáló ombudsmannak.