Fotó: Alapjogokért Központ
Hirdetés

A háború a politika folytatása más eszközökkel – mondta egykor Clausewitz porosz tábornok. De akkor mi a hibrid háború? Olyan tudatos, célirányos beavatkozás adott ország, társadalmi csoport belső viszonyaiba, amelynek célja az elbizonytalanítás, befolyásolás, átformálás. Eszközei a közösségi háló, a média, a reklám, az oktatás. A hibrid háborúk korába léptünk, amely semmivel sem etikusabb, veszélytelenebb, tisztább, mint a klasszikus, fegyveres konfliktusok. Ebben a világban a számítógépek billentyűzete lett a leghatékonyabb fegyver, amely olyan pusztítást képes végezni a megcélzottak tudatában, amely végeredményként behódolásra, önfeladásra készteti őket.

Ezeknek a hibrid háborús műveleteknek mi is a célpontjai vagyunk nap mint nap. Ennek felismeréséhez nem kell összeesküvés-elméleteket gyártani, elég csupán nyitott szemmel és füllel értelmezni a ránk zúdított információs áradatot. Ha ebben a koordináta-rendszerben nézzük az illegális migráció pozitív feltüntetését, a radikális iszlám térnyerését, az LMBTQ és gender nemi identitás elleni támadását, az agresszív környezetvédőket, akkor talán jobban érthetővé válik a végső cél. A keresztény és fehér ember múltjának eltörlése, letérdepeltetése, behódoltatása.

Ez pedig nem más végső soron, mint egy olyan Európa legyártása, amely gyenge, meghasonlott, identitását feladta, és ezáltal kívülről könnyen befolyásolható, irányítható. Ennek a célnak az útjában állnak a nemzetállamok, melyek évezredes múltjukra büszkén, értékként tekintenek. Közép-Európa nemzetei megtapasztalták azt, hogy milyen elnyomatásban, a nemzeti keretek elvesztésétől rettegve élni. Ezért nem akarjuk önként feladni nehezen visszaszerzett szabadságunkat, nemzeti önazonosságunkat. 

Korábban írtuk

A hibrid háborús műveletekkel szemben a leghatékonyabb védekezés a tájékoztatás. A célzott, ellenséges befolyásolási műveletek feltárása, bemutatása. A nemzeti tömegtájékoztatás fenntartása, erősítése. Az oktatás szuverenitásának megőrzése, a hagyományos családmodell védelme, a gyermekek egészséges fejlődésének külső befolyástól való megóvása. Mindebben óriási felelőssége van az írástudóknak, a különböző tudományágak szakembereinek.

Ezzel a nehezen beazonosítható, alig felismerhető ellenféllel szembeni küzdelemben szeretném segíteni az eligazodást. A több évtizedes aktív titkosszolgálati munkám során olyan tapasztalatok, ismeretek birtokába jutottam, aminek a segítségével rá tudok mutatni az ellenég fedett műveleteire, valós céljaira. Ha ez hozzájárul mások számára is a felismeréshez, akkor elértem a célomat. 

Mert minél többen meglátjuk a mögöttes szándékokat, annál hatékonyabban védhetjük meg azt a Magyarországot, amelyet jól ismerünk, szeretünk, ahol otthon érezzük magunkat. Ugyanis az Európa és a keresztény értékek elleni hibrid háború a jövőt akarja elvenni tőlünk. Márpedig aki ezt a háborút megnyeri, annak megmarad a múltja, és ezáltal lesz jövője is.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.