Fotó: T. Szántó György/Demokrata

…ahogy Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke hangsúlyozta, 2021. október 23-án a Műegyetem elől indulva több százezren tisztelegtünk az 1956-os ifjú forradalmáraink és szabadságharcos mártírjaink emléke előtt. Bemutattuk, hogy a bolsevik-kommunista szellemi örökséget hordozó „Gyurcsányok kormánya” miként támadt 2006. október 23-án az Astoriától távozó békés tömegekre az állami terror eszközeivel. Akkor újból vér folyt a pesti utcán, csakúgy, mint 1956-ban.

Hirdetés

Békemenetünk a „Soha többé” molinót vitte maga előtt, és kifejezte, hogy a bolsevizmus, kommunizmus, nácizmus, posztkommunizmus, valamint az ultraliberalizmus és az újonnan feltálalt nyílt társadalom ideológiájára nem vevők a magyarok. Igazolta azon elképzelésünket, hogy Európa egyre több polgára támogat bennünket. Velünk vonult az UGL keresztény-nemzeti szakszervezet, amely kétmillió olaszt képviselt, valamint az ötszáz civil klubot megjelentető lengyel Gazeta Polska megközelítőleg ezer Magyarországra érkezett tagja.

Amikor méltóságteljesen haladtunk a Szabadság hídon át a központi ünnepség helyszínéig, már tudtuk, hogy találkozni fogunk még a 2022-es, reményeink szerinti győztes választásokig. Még egyszer összekapaszkodva megmutatjuk a népfelség és a civil összefogás erejét, amely az elmúlt tizenkét évben kormányunkkal együttműködve új, élhető Magyarországot teremtett.

A nemzeti civilek számára a koronavírus-járvány egyik fő tanulsága, hogy egyre erőteljesebben kell a brüsszeli bürokratáknak megüzennünk: gyökeresen kell újraértelmezniük a nemzetek és az EU kapcsolatát. A szuverenitás és az alkotmányos identitás tisztelete nélkül az unió kudarcra van ítélve.

Korábban írtuk

Szembe kell szállnunk azzal a baloldali politikával, amely hamis ígéretekre épít. A hitegető vagy éppen forradalmi hangú, anarchista ízű baloldali politikára nincs szükségünk a járvány után. Ezek ugyanis aláássák a demokrácia alapjait. Számunkra egyértelmű: az intézmények helyett legfőképpen az emberek, a népek, nemzetek akaratának szabad érvényesülését, az isteni természethez való, tiszta lelkiismeretből adódó közeledés feltétel nélküli szabadságát tartjuk fontosnak.

Hosszú küzdelem vár ránk e téren, nincsenek illúzióink. Ezért kell, hogy újra és újra a Békemenet méltóságteljes erejével emlékeztessük és figyelmeztessük rá a brüsszeli bürokratákat és az európai baloldalt: nem lehet korlátok nélkül garázdálkodni sem a kontinensen, sem pedig szeretett hazánkban! Nem lehet az emberek akarata és érdeke ellenében politikát csinálni! És persze számítunk ellenállásra, zabolátlan gyűlöletre és a Gyurcsány-show szereplői, az ellenzéki politikusok becsmérlő, sértő megjegyzéseire is. De, ahogy hangsúlyozni szoktuk, a támadások csak megsokszorozzák erőnket!

A szerző alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője.