Tisztelt Főpolgármester úr! Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség örömmel értesült róla, hogy az Ön városvezetői tevékenységének egyik eredményeképpen végre pont került egy évekkel ezelőtt általunk is felkarolt ügy végére, és több mint két évtizeddel a rendszerváltás után sikerült visszaadni fővárosunk egyik legforgalmasabb csomópontjának méltó elnevezését.

Nekünk, fiatal kereszténydemokratáknak különösen fontos, hogy a Moszkva tér visszakapta eredeti nevét, és újból Széll Kálmán térnek hívják. Mi is tisztában vagyunk vele, hogy az egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök sokat tett a dualizmus kori Magyarország pénzügyi stabilitásáért, miniszterelnöksége idején jött létre az Osztrák-Magyar Bank. Tiszteletben tartva az orosz nemzetet és annak fővárosát, meggyőződésünk, hogy 1951-ben Buda egyik központi terét Rákosi Mátyás rémuralma idején szolgalelkű kommunista indíttatásból nevezték el az akkori Szovjetunió fővárosáról (az elnevezéskor még Sztálin neve is felmerült). Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 2006 őszén, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján kezdeményezte a Moszkva tér átnevezését, azonban ezt az akkori városvezetés elvetette.

Külön öröm számunkra, hogy immár II. János Pál pápa nevét is viselheti egy budapesti közterület. II. János Pál pápa a fiatalok pápája volt, számos fiatal számára tette újból vonzóvá a katolicizmust, és az ő pontifikátusa alatt indult el a különböző vallások közötti valódi párbeszéd. Többek között II. János Pálnak köszönhetjük, hogy Magyarország 40 év diktatúra után újból visszatért a nyugati világba és a mi nemzedékünk már szabadságban nőhetett fel.

Szervezetünk 2011 eleje óta több ízben is felhívta a figyelmet az országszerte még mindig sajnálatosan sok helyen megtalálható, kommunista diktatúrát idéző közterület-elnevezések megváltoztatására. Ennek elősegítését hivatott szolgálni zsakutca.iksz.net honlapunk is. Ezzel az akciónkkal is arra kívánunk rávilágítani, hogy számunkra, a rendszerváltás után felnőtté vált nemzedék számára elfogadhatatlan, hogy Magyarország bármelyik településének utcáin a hazánkat és a világ szerencsételenebbik felét romlásba taszító, fejlődésünket évizedekre visszavető kommunista diktatúra emlékét őrző nevekkel találkozhassunk.

Mi, fiatal kereszténydemokraták mindezen felül úgy gondoljuk, hogy a magyar történelem számos meghatározó szereplője méltó arra, hogy fontos közterületek viseljék nevüket. Az eddigi, rossz emlékű szocialista-liberális városvezetésnek a magyar történelemhez való tisztázatlan viszonyát jól mutatta az ebben az időszakra jellemző névadási gyakorlat, amelynek jegyében szinte kizárólag földrajzi elnevezéseket mertek adni az új közterületeknek.

A 2010-ben a Fővárosban is tapasztalt, elsöprő erejű politikai változások után valóban igen időszerű, hogy ebben a tekintetben is lezárjuk a rendszerváltást. Bízunk benne, hogy az ilyen és hasonló szimbolikus inztézkedések is jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a kommunizmus emlékei mielőbb végleg eltűnjenek a magyar emberek hétköznapjaiból. Nagy örömmel üdvözöljük ezért az új városvezetés ezirányú lépéseit.

Budapest, 2011. április 29.

Munkájához és a korábbi városvezetés terhes örökségének rendbetételéhez sok sikert kívánva, tisztelettel:

Stágel Bence

országgyűlési képviselő, KDNP

IKSZ elnök

Gaal Gergely

IKSZ elnökhelyettes