A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap – írja a Magyar Közlönyre hivatkozva a Híradó honlapja. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma.

Hirdetés

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap:

 • középfokú iskolákban 2023. május 4.,
 • a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 • az őszi szünet október 29-től november 7-ig,
 • a téli szünet december 22-től 2023. január 3-ig,
 • a tavaszi szünet pedig 2023. április 6-tól április 12-ig tart.

Az EMMI rendelet szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai a következők:

Korábban írtuk

 • „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
 • Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
 • Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
 • Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

A Magyar Közlönyben azt is megemlítik, hogy a 2022/2023-as tanévben négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:

 • A tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon.
 • A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri.
 • Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
 • Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

  (forrás)