A Kormány szeptember 15-i ülésén határozatot fogadott el, amely alapján több helyi önkormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia ingyenesen jut olyan állami ingatlanokhoz, amelyek feladataik ellátásához, fejlesztésekhez, beruházásokhoz közvetlenül szükségesek. A jelenleg nem – vagy nem hatékonyan – hasznosított ingatlanok fenntartási, üzemeltetési, őrzési költségének megtakarításával a központi költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos kiadásai csökkennek, míg a helyi önkormányzatok ingyenesen jutnak olyan vagyonelemekhez , melyek elősegítik önkormányzati feladataik ellátását.

Így például az ingatlan átadások nyomán Csenger Város Önkormányzata egy jelenleg használaton kívüli, egykori rendőrségi épületében helyezheti el a városnak ajándékozott értékes magángyűjteményt. A Magyar Tudományos Akadémia az átadandó 1473 négyzetméter alapterületű budapesti kollégiumi épületben a Domus Hungarica Scientianum et Artium Ösztöndíjrendszer keretében hazánkba érkező, külföldön élő, magukat magyarnak valló és magyar témákkal foglalkozó kutatók számára biztosít megfelelő elhelyezést és nyugodt munkakörülményeket.

Az ingyenes tulajdonba adás jogszabályi alapját elsőként az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, később az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény teremtette meg. Jelenleg a vagyontörvény alapján az ingyenes vagyonjuttatásról a Kormány nyilvános határozattal dönt. Az ingyenes tulajdon átruházási szerződésekbe a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által az elmúlt évek során alkalmazott gyakorlatnak megfelelően több garanciális feltétel épül be, ilyen pl. az elidegenítési tilalom megállapítása 15 évre vagy a hasznosítási cél rögzítése is. A Kormány legutóbb márciusban döntött 60 ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról 48 helyi önkormányzat részére, összesen 519 millió forint értékben.