Az Országgyűlés változatlan formában fogadta el a polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényeket. A Ptk. több lépcsőben lép hatályba. A személyek jogairól, cselekvőképességéről, a személyiségi jogok védelméről és a jogi személyekről szóló részei már 2010. május 1-jétől érvényesek lesznek, míg a további részek csak 2011. január 1-jén lépnek hatályba.

A parlament először tavaly szeptemberben fogadta el az új polgári törvénykönyvet, de a köztársasági elnök október 13-án megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. Az államfő akkori indoklása szerint a Ptk. kiemelkedő jelentőségű, a mindennapi életben leggyakrabban alkalmazott jogszabály, mely egyebek mellett olyan fontos kérdéseket szabályoz, mint a cselekvőképesség, a személyiségvédelem, a házasság, a tulajdonhoz kötődő jogok, a különféle szerződések és az öröklés. A polgári törvénykönyvnek ezért minden részletében különösen átgondoltnak és időtállónak kell lennie. A kihirdetésre megküldött törvény Sólyom László szerint ennek a követelménynek nem felel meg.

Az Országgyűlés november 9-én fogadta el ismét az új Ptk.-t úgy, hogy több kifogásolt szabályt is megváltoztattak. A kódex alapján például a rokonházasságnál a jegyzőnek jóváhagyási joga van egy szakértői vélemény alapján. Módosította az alapítványokkal, a joggal való visszaéléssel, a belátási képesség hiányával, a társasházi tulajdonnal, az ingatlan-nyilvántartással és a haszonélvezeti jog megváltásával kapcsolatos szabályokat.

Az államfő december végén az új Ptk.-t hatályba léptető jogszabályokat küldte vissza megfontolásra, amelyeket azonban a parlament hétfőn változatlan formában ismét megszavazott.

(RTL Hírek)