„A közelmúltban nyilvánosságra hozott magyar alkotmánytervezet a közös európai hagyományokon és értékeken, az emberi méltóság, és szabadságjogok tiszteletén, a demokrácia és jogállamiság elvein alapul. A tervezet választ ad a XXI. századi kihívásokra, a jövő nemzedékekért való felelősség és a fenntartható fejődés szempontjaira pedig különös hangsúlyt fektet” – jelentette ki Joseph Daul, a néppárti frakció elnöke.

„A tervezet alapjogi katalógusa a XXI. század legfrissebb emberi jogi dokumentumára, az Európai Unió Alapjogi Chartájára épül. Ugyanakkor egyes jogok, még a Chartában előírtaknál is erősebb védelemben részesülnek. A magyar alkotmányozók azzal, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartáját belefoglalják az alkotmányba, elősegítik az uniós integráció mélyítését és irányt mutatnak Európának” – hangsúlyozta Daul.

„A tervezetben többször említésre kerül az európai egység gondolata. A dokumentum többek között kimondja, hogy Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. Ez világos és egyértelmű kiállás az európai integráció erősítése mellett” – emelte ki a néppárti frakcióvezető.

„Az új alkotmány új kezdet lesz a gazdasági alkotmányosság kérdésében is. A tervezet korlátot szab az állami eladósodottság mértékének, valamint megteremti a garanciális feltételeit annak, hogy a mindenkori kormányzat ne léphessen át bizonyos eladósodottsági kritériumokat, és ne élhessen fel egyes forrásokat. Ez egy valódi elkötelezettség a jövő nemzedékei és felelősségvállalás az ország és Európa gazdasági stabilitásának megerősítése iránt” – hívta fel a figyelmet Joseph Daul.