Hirdetés

II. Lipót császár fia, I. Ferenc császár öccse, József Antal főherceg 18 éves korában, 1795. szeptember 19-én délelőtt vonult be Budára királyi helytartóként. Politikai ellenfelei azt is próbálták elhitetni, hogy József nádor el akarja szakítani Magyarországot a birodalomtól, hogy magyar királlyá koronáztassa magát. Valójában hűséges alattvalója volt a császárnak és királynak, de igazságérzete, a magyarok szeretete eltávolította a bécsi Burg gazdáitól.

Amikor Napóleon seregei betörtek a Habsburg Birodalomba, I. Ferenc császár öccsét, József nádort leánykérőbe küldte Szentpétervárra. A kiszemelt menyasszony Alekszandra Pavlovna, I. Pál cár (1796–1801) legidősebb lánya, II. Katalin cárnő unokája volt. Alekszandra a formális leánykérésen díszmagyart viselt, budai bemutatkozásán pedig a polgárok megszerették a vidám nádornét, „magyar királynéként” emlegették. Hamarosan azonban újszülött gyermekével együtt elhunyt, és Ürömbe, a számára épített pravoszláv sírkápolnába temették. József nádor további házasságaiban is tartotta magát a mondáshoz: Bella gerunt alii, tu felix Austria nube. (Háborúzzanak mások, te csak házasodjál, boldog Ausztria). Harmadik feleségétől, Mária Dorottya főhercegnőtől született későbbi utódja, István nádor.

A főváros csinosítására, a tudományos élet intézményeinek létrehozására, múzeumok építésére, a magyar nyelv gondozására a nádor sok energiát fordított. Érdekes volt Széchenyi Istvánhoz fűződő kapcsolata: a bölcs, megfontolt, csöndes nádor nehezen viselte a gróf hevességét, indulatos beszédét, ennek ellenére minden okos ötletét megpróbálta kijárni a bécsi udvarnál. Amíg bátyja, I. Ferenc uralkodott, József nádort szívesen fogadták a Burgban, így „kapcsolati tőkéje” is erős volt.

1835-ben meghalt I. Ferenc, és trónra lépett fia, V. Ferdinánd. Az országgyűlés két táblája még ebben az évben felkérte József nádort, hogy járjon közbe a magyar nyelv érdekében. A nádor a szentesítő magyar szöveget írta alá. Az 1836-os főbb törvénycikkek: a törvények nyelve a magyar; a Részeket visszacsatolja Magyarországhoz; kimondja, hogy az építendő Lánchídon mindenki köteles hídvámot fizetni; pénzt szavaz meg a Nemzeti Múzeum építésére; a Nemzeti Színház létrehozására gyűjtést rendel. Eközben a palatinus népszerűsége a Burgban V. Ferdinánd alatt csökkent, így a közvetítő szerep is egyre nehezebbnek bizonyult. A nádor két célt akart elérni Magyarországon: alkotmányának fenntartását és az elszigetelt nemzetiségek megőrzését. Ezzel zárta az utolsó általa vezetett országgyűlést is. Gyakran járta az országot, innen való híres mondása: „Egy uralkodónak vagy kormányzó hercegnek olyan jól kell országát ismerni, mint saját dolmánya zsebét.”

Korábban írtuk


József nádor magyarul is megtanult, ha nem is túl jól, főleg értette nyelvünket. Ha összegezni akarjuk a nádorsága ötven éve alatt létrejött intézményeket, mindenek­előtt a nyelvművelés céljából alakult Magyar Tudós Társaságot, a későbbi Tudományos Akadémiát kell megemlíteni, amit ugyan nem ő alapított, de a munkássága alatt jött létre. A nádor pártfogása mellett szervezték meg 1841-ben a Természettudományi Társulatot Bugát Pál egyetemi tanár ösztönzésére. Az ország legtekintélyesebb szépirodalmi intézete, amelyet a nádor is pártfogolt, a Kisfaludy Társaság lett. A Magyar Nemzeti Múzeumot tulajdonképpen Széchényi Ferenc hozta létre, de a nádor azzal a tervvel lépett föl, hogy „általános múzeummá bővíttessék ki”. A palatinus nevéhez kötődik a Ludovika Akadémia megalakítása is, a rendek őt bízták meg az intézmény főigazgatói tisztével. A Városliget és a Margit-sziget területén, később pedig alcsúti birtokán értékes arborétumot létesített. A nádor határozta el azt is, hogy Szent István napján körmenetet tartsanak. A Vakok Intézetét is ő szorgalmazta megszervezni. A forradalmak által fölzaklatott világ már fárasztotta a palatinust, 1847 januárjában végleg ágynak esett, és január 13-án elhunyt. A budai palota alatti nádori kriptában helyezték örök nyugalomra. A nádori temetkezőhelyre az 1970-es években betörtek, a szarkofágokat fölfeszítették, a családtagok mumifikált tetemeit ruhátlanul kidobálták. A kitüntetéseket ellopták, az értékes bronz- és márványszobrokat fegyverrel szitává lőtték. A Kádár-rendszer illetékesei nem nagyon törekedtek felderíteni, hogy kik gyalázták meg a tetemeket. Egy összeszokott munkacsoport Kiszely István antropológus vezetésével tíz év munkával rendbe tette a Mediciek temetkezőhelyére hajazó kriptát. Vírusmentes időben a temetkezőhely látogatható.