Az Egyesült Államok és Kanada két intézete, a Public Policy Forum és a Sustainable Prosperity párhuzamos kutatás végeztek, hogy összevessék a két ország lakosságának klímaváltozásra vonatkozó attitűdjeit. Megállapításaik szerint a kanadaiak sokkal valósabb problémának érzik az éghajlatváltozást, mint az amerikaiak. Arra a kérdésre vonatkozóan ugyanis, hogy olvasott, hallott ismeretei alapján lát-e bizonyítékot arra, hogy az elmúlt négy évtizedben nőtt az átlaghőmérséklet, tízből nyolc kanadai felelte, hogy igen, de az amerikaiak kevesebb, mint hatan nyilatkoztak ugyanígy. A globális felmelegedés valóságát megkérdőjelezők többek között a tudományos bizonyítékok eltúlzására, a szakmai érdekek előtérbe helyezésére hivatkoznak állásfoglalásukban.

Jelentős eltérés mutatható ki a két ország között abban a tekintetben is, hogy hogyan ítélik meg a kormány szerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A megkérdezett kanadaiak 65 százaléka véli úgy, hogy a nemzeti kormánynak feladata a felmelegedés elleni küzdelem, míg az amerikaiaknak csak 43 százaléka ró ilyen szerepet a szövetségi vezetésre. A tartományi, illetve állami szintű igazgatást a kanadaiak 52, az amerikaiak 35 százaléka tartja felelősnek, míg a helyi szintű cselekvést az előbbiek 42, utóbbiak 29 százaléka tekinti szükségesnek.

A kanadaiak cselekvési hajlandósága annak anyagi vonzata tekintetében is nagyobb. Arra a kérdésre, hogy vállalnának-e plusz anyagi terhet annak érdekében, hogy az ország energiaigényének mind nagyobb részét megújuló forrásokból fedezzék, a kanadaiaknak csak 21 százaléka, déli szomszédaiknak viszont 41 százaléka felelt nemmel.

(Forrás: ELTE Társadalomtudományi Kar hírlevél)