Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott az MTI érdeklődésére elmondta: az igényekhez alkalmazkodva utánnyomásra vannak berendezkedve, egyelőre azonban csak 1700 (1000 számozott és dedikált, valamint 700 sorszám nélküli) példány készült el, amelyekből csaknem 300-at a közjogi méltóságok rendelkezésére bocsátottak.

Az ezerből az 1-es számú példány Schmitt Pál államfő tulajdona, és saját rendelkezésre megkapta a 2-99 sorszámúakat is. A 100. számozott példány Orbán Viktor miniszterelnöké, és a 101-199 példányok felett is ő diszponál. A 200. példány Kövér László házelnöké, és ő rendelkezhet a 201-től 299-ig számozott példányokkal is.

A 300., 301. és a 302. kötetet a Magyar Nemzeti Galériában állították ki, a látogatók nyolc hónapon keresztül találhatják meg ott.

A három közjogi méltóság saját példányait a szerkesztők dedikálták. Több protokollpéldány nincs az új alaptörvényből, a többi számozott példányt bárki megvásárolhatja a Magyar Nemzeti Galéria boltjában 15 ezer forintért – tájékoztatott Kerényi Imre.

Az országban bárki megrendelheti a helyi önkormányzatnál vagy bármelyik kormányablaknál az alaptörvény díszkiadásának sorszám nélküli, dedikálatlan példányát, amelynek az ára 10 ezer forint, de az interneten át nem lehet hozzájutni.

A tervezett 10 ezer példányból 2 ezret még februárban kihelyeznek az önkormányzatoknál található „alaptörvény asztalaihoz”.

A kötet árával kapcsolatban Kerényi Imre megjegyezte: ez bevezető ár, később emelkedni fog.

Az új alaptörvény díszkiadása egyébként mintegy 3,3 kilogrammot nyom, A3-as formátumú és több mint 200 oldalas.

„Ez egy könyvészeti különlegesség, szándékosan úgy gyártották, hogy ne férjen el a könyvespolcon, tehát különleges bánásmódot igényel” – hangsúlyozta a miniszterelnöki megbízott.

(MTI)


A díszalbum megszületett

Amit a sors ötszáz éve Mohácsnál kicsavart a kezünkből, teljes és maradéktalan önrendelkezésünk immár a miénk. Ennek a történelmi sikernek szimbólumnál sokkal nagyobb erejű betetőzése az új Alaptörvény hatályba lépése. Ezért volt szükség arra, hogy az ország első, szabad akaratából megalkotott alkotmánya, Magyarország Alaptörvénye méltó módon öltsön testet, méltó módon jelenjék meg ország és világ színe előtt. Ezért született Kerényi Imre kezdeményezésére és irányításával a monumentális díszkiadás, amely a törvény szövegét a magyar történelem és jogtörténet keretébe foglalja.

Az Alaptörvény első, bevezető fejezete a Nemzeti hitvallás címet viseli, de valójában az egész kötet maga is nemzeti hitvallás. A könyvtestet a koronázási palást képe öleli körbe. A Szent István és Boldog Gizella királyné által adományozott palást kettős jelentést hordoz: megtestesíti a magyar államiság ezer évét, és ahogy egykor trónra lépő királyainkat, most a törvényt avatja uralkodóvá.

A kötetben, melyhez Kövér László házelnök írt bevezetőt és Orbán Viktor miniszterelnök zárszót, a jobb oldalon, nemzeti színű keretben mint könyv a könyvben olvasható az Alaptörvény a nagy erdélyi nyomdász, Tótfalusi Kis Miklós betűiből szedve. Bal oldalon a magyar történelem legjelentősebb eseményeit idéző festmények reprodukciói láthatók. Mindegyik képet egy lehetőség szerint korabeli forrásból merített szöveg értelmezi. A festmények az előző századfordulóig a XIX. századi magyar historikus festészet kiemelkedő alkotásai, az azóta eltelt bő évszázadot pedig tizenöt új, 2011-ben készült alkotás idézi meg. A képek sorát egy gyermekrajz zárja, mintegy kitárva a kötetet a jövő felé.

Az új magyar Alaptörvény, amint saját szövege is megfogalmazza, ezeréves jogállamiságra épül. Ezért a díszkiadás röviden áttekinti a hazai jogfejlődés sarkalatos eseményeit, a Vérszerződéstől az Aranybullán és a vallásbékét meghirdető tordai határozatokon át egészen máig. Nem sok nép van a világon, amelyik ilyen bizonyítványt állíthatna ki magáról, amelynek írott joga tíz évszázados folyamatosságot ívelhetne át.

Írott jog és történelmi emlékezet egysége ad biztos alapot az új Alaptörvénynek. A kötet az emlékezetnek a magyar identitást meghatározó elemeit is megidézi: a zöldhalompusztai szkíta aranyszarvas reprodukciója a csodaszarvas legendáját, a nagyszentmiklósi kincs égberagadási jelenete Emese álmát, a galgóci tarsolylemez a Vérszerződést, a Képes Krónika egy lapja a honfoglalást és így tovább. Így teljesedik ki ez a rendkívüli kiadvány, amely méltó módon jeleníti meg Magyarország Alaptörvényét.

Nem véletlen az sem, hogy a hatalmas, több mint három kilogramm súlyú kötet kiadója a hatályos magyar jog hivatalos közreadója, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. A mű tipográfiája azonban nem kis büszkeségünkre, a Magyar Demokrata grafikai műhelyében készült, Valkóczi József kivitelezésében.

A díszalbum könyvárusi forgalomba nem kerül. Megrendelni az önkormányzatoknál felállított Alaptörvény asztalánál található nyomtatványon lehet, tízezer forint plusz postaköltség áron, utánvéttel.

Bencsik Gábor, a kötet tervezője