Hirdetés

Ha Bereck látképét megpillantjuk, a katolikus templom uralja a tájat. A kétszáz éves istenháza olyan építészeti jegyeket hordoz, amelyek egyszerre képviselik a nagyságot és a szerénységet, díszítése megnyugtató, ugyanakkor a nagyobb egyházak lélek­emelő hangulatát sugározza. Az oltárképen Szent Miklós látható.

Templomok építése akkor kezdődhetett el, amikor Nagy Konstantin császár 313-ban vallásszabadságot adott a keresztényeknek. Ez jelentette azt az időpontot is, amelytől kezdve megszűnt az úgynevezett katakombaélet. Berecknek is épült a középkorban egy temploma, a helyét okmányok felkutatása révén sikerült azonosítani. Ma a temető a település központjához közel fekszik, ennek a helyén állott a középkori templom. A felszínre került kövek alapján arra lehetett következtetni, hogy gótikus épület lehetett.

A berecki híresen szép keresztelőkút biztosan állítható, hogy abból a templomból került elő, amelyik a mai temető helyén állt. Sajnos 1802-ben hatalmas földrengés pusztított a vidéken, ami ma sem ritka, legfeljebb nem ilyen heves. Az erős földrengéstől a templom annyira megsérült, hogy statikai problémák miatt lebontották, majd újraépítették. A természeti katasztrófa az épület belső berendezéseit is tönkretette. Ami megmaradt belőle, azt mementóként őrzik a mai templom kápolnájában. Ez is csak egy barokk oltárrész.

A napjainkban működő Szent Miklós-templom szentélye keleti tájolású, és a községen átfutó patakkal párhuzamosan fekszik. Méretei igazolják monumentalitását, belső hosszúsága 34,6 méter, magassága 11, szélessége 13, a torony magassága 31,35 méter. A templom védőszentjét ábrázoló Szent Miklós-képet Csűrös József kolozsvári festő 1837 májusában festette. Székelyföldön úgy hívják az ilyen embert, hogy képíró. Az orgona 1865-ben készült, Kolonits István kézdivásárhelyi műhelyében. Kiemelkedő alkotás a szószék, amelyet a négy evangélista díszít. Harangja túlélte a szabadságharc ágyúöntéshez kapcsolódó begyűjtéseit, a templom másik harangját azonban felajánlotta forradalmi célokra a gyülekezet. Az épület belsejét félköríves ablakok teszik világossá.

Korábban írtuk

A középkori templomból maradt meg az a keresztelőkút, amelyik a mostaniban is szolgál. Ez a szakrális tárgy minden templom vagy kápolna ékessége, hiszen új keresztényeket indítanak útjukra a kút vizéből. A berecki keresztelőkutat nem hivalkodó kőfaragás díszíti. Származási korának stílusjegyeit viseli, nemes egyszerűségét ma is megcsodálják. Megható, hogy a település hívei nem múzeumban tartják értékeiket, hanem napjainkban is ugyanúgy beépítik az életükbe, mint korábban. Talán ebből ered kitartásuk, hazaszeretetük, erős hitük és szorgalmuk, amelyre építhet az anyaország is.