A bonni tárgyalásokon az Európai Uniót a magyar elnökség és az Európai Bizottság képviseli. A június 17-ig tartó találkozó célja a Kiotói Jegyzőkönyv lejártát követő időszakra szóló globális, átfogó, jogilag kötelező, új éghajlatváltozási megállapodás létrehozása.

A bonni ENSZ ülésszak – amelyen több mint 170 ország több mint 1200 szakembere vesz részt – elsődleges feladata az év végi dél-afrikai klímacsúcs előkészítése. A találkozón megrendezendő műhelytalálkozókon a fejlődő és a fejlett országok kibocsátás-csökkentési vállalásaikat tisztázzák, továbbá megerősítik azt a megállapodást, hogy a globális felmelegedés mértékét 2 celsius fok alatt stabilizálják.

A kéthetes tárgyalási fordulón számos szaktémában folyamatos, intenzív érdekegyeztetések folynak a 194 országot kisebb szövetségekbe tömörítő érdekcsoportok között. Az Európai Unió rendszerint a megbeszélések legaktívabb résztvevői közé tartozik. A tárgyalások több színtéren – plenáris üléseken és kisebb formációkban –, párhuzamosan zajlanak.

A 2010. decemberi klímakonferencia a 2012 utáni időszak új globális éghajlatváltozási keretet előkészítendő megállapodás csomag elfogadásával zárult. A tárgyalások eredményeképp több kulcskérdésben előrelépés történt az új klímarezsim kialakítása érdekében, ugyanakkor a Cancúni Megállapodás csak kiindulási alap, amelyre építve legkorábban a 2011. évi dél-afrikai konferencián jöhet létre jogilag kötelező megállapodás. A korábbi ülésszakon elfogadott döntések így fontos közbülső állomást jelentenek az új éghajlatváltozási keret létrehozásához vezető úton. A cancúni tárgyalások egyik legjelentősebb eredménye, hogy sikerült visszaállítani a nemzetközi tárgyalási folyamatokba vetett bizalmat.

Cancún után 2011 áprilisában, Bangkokban találkoztak először újra a tárgyalófelek. Az ülésszak első felében hosszas vita után sikerült kompromisszumra jutni, és kijelölni a következő hónapok egyeztetéseinek főbb témaköreit. Ennek a munkaprogramnak a végrehajtása kezdődik el Bonnban.

A magyar delegáció 2011. június 6-án és 17-én az Európai Bizottsággal közös sajtótájékoztatót tart, amely a www.unfccc.int portálon élőben is figyelemmel kísérhető, illetve az események nyomonkövethetőek az elnökségi honlapon, a www.eu2011.hu is.