A szakember, aki korábban Strasbourgban dolgozott az Európai Ombudsman Hivatalában, valamint irányította a Magyar Energia Hivatal Jogi Főosztályát, a tárcánál a jövő év elejéig kidolgozandó új Közbeszerzési törvény megalkotásáért és a Kbt. jelenleg folyamatban levő módosításáért felel.